[duminică, 21 martie]

 

 

Țefania, al nouălea profet mic, a fost, probabil, un stră-strănepot al regelui Ezechia. El a profetizat în primii ani de domnie ai regelui Iosia, înainte ca cetatea Ninive să fie distrusă și înainte ca Babilonul să devină un popor puternic. Activitatea lui s-a desfășurat cam în același timp cu activitatea lui Habacuc.

 

Profeția lui Țefania, la fel ca și profeția lui Ioel, este despre marea zi a Domnului – pentru împărăția lui Iuda și pentru vremurile din urmă. Când a scris că Dumnezeu va „nimici totul de pe fața pământului”, inclusiv oameni, animale, păsări și pești, el făcea referire la sfârșitul lumii (Țefania 1:2,3).

 

Când a scris că Dumnezeu va „nimici cu desăvârșire din locul acesta rămășițele lui Baal”, el scria despre Iuda. Profeția aceasta îi includea pe cei care se închinau soarelui, precum și pe cei care încercau să se închine atât lui Dumnezeu, cât și idolilor. Îi includea, de asemenea, pe cei ignoranți și pe cei care credeau că lui Dumnezeu nu Îi pasă (Versetele 4-6, 12).

 

Apoi, Țefania a descris ziua Domnului într-o profeție care s-a împlinit parțial când babilonienii au invadat Iuda și au distrus Ierusalimul. Împlinirea sa va fi completă la sfârșitul lumii. Țefania 1:14,15,18

 

Dacă poporul lui Iuda s-ar fi întors la Dumnezeu, așa cum îndemna Țefania, ar fi fost „cruțați” de nenorocire. Dar ei au refuzat. Preoții lor „au pângărit” Sanctuarul și au „călcat Legea” (Țefania 2:1-3; 3:1,2,4). Sanctuarul este „pângărit” și în timpul nostru. Mulți fac aceasta mărturisindu-și păcatele preoților de pe pământ, și nu lui Isus, Marele nostru Preot din Sanctuarul ceresc. Unii nici măcar nu cred că există un Sanctuar în cer. Și au „călcat Legea”, încercând să schimbe Sabatul din ziua a șaptea în prima zi a săptămânii.

 

Dumnezeu îi va proteja pe toți credincioșii Săi atunci când va nimici pământul (Isaia 26:20-21). Și, în cele din urmă, când vor fi în siguranță în cer, El se va bucura de ei prin cântare. Țefania 3:17

 

Aplicație: Cât de fericit va fi Dumnezeu pentru copiii Săi credincioși. Nu vrei ca Dumnezeu să poată cânta și pentru tine?