[joi, 18 martie]

 

 

Naum, al șaptelea profet mic, relatează restul poveștii despre profețiile împotriva cetății Ninive, capitala Asiriei, poveste care a început în cartea lui Iona. Când a profetizat că, după 40 de zile, Ninive va fi distrusă, oamenii s-au pocăit de păcatele lor, iar Dumnezeu nu le-a distrus orașul.

 

Apoi, după doar câțiva ani, au încetat să I se mai închine lui Dumnezeu și s-au întors la idolii lor. Ce trist a fost Dumnezeu! Fiind milostiv și plin de îndurare față de copiii Săi (Exodul 34:6), le-a oferit niște ani în plus ca să se schimbe. Dar ei au continuat să meargă pe căile lor rele, iar Dumnezeu „nu lasă nepedepsit pe cel rău” (Naum 1:3).

 

Noii regi ai Asiriei s-au îndepărtat atât de mult de zilele de pocăință din timpul lui Iona, încât au crezut că zeul lor păgân, Asur, este mai important decât Dumnezeul cerului. Regele lor, de pe vremea lui Naum, se numea Osnapar, după zeul lor păgân.

 

Cupa răutății Asiriei era plină. Oamenii au păcătuit, așa că Naum a profetizat distrugerea capitalei Ninive. El a spus că dușmanii lor vor veni cu cai și care, iar fortărețele cetății vor cădea în mâinile lor la fel de ușor cum cad smochinele coapte în gura deschisă a celui ce vrea să mănânce când smochinul este scuturat (Naum 3:2,12).

 

Soldații din Ninive nu vor fi mai capabili să-și apere cetatea decât sunt lăcustele. Va fi „nimicită” și nimănui nu-i va părea rău. În schimb, toți cei care vor auzi, vor bate din palme. Rana ei va fi atât de gravă, încât nu va putea fi vindecată niciodată. Dumnezeu a spus că „nenorocirea nu va veni de două ori.” (Naum 3:17,7,19; 1:9).

 

Aplicație: În ultimul verset, Ninive devine un simbol al răului. Așa cum Dumnezeu a distrus complet Ninive, El va distruge complet păcatul. Și la fel cum Ninive nu se va ridica a doua oară, păcatul nu se va mai ridica niciodată după ce Dumnezeu îl va distruge pe Satana și pe cei care cred minciunile sale. Ce minunat! Slava să fie a Domnului! Naum 1:3,6,7,9