[sâmbătă, 13 martie]

 

 

Completează spațiile libere!

 

Încadrează frazele de mai jos în coloana potrivită!

 

1. Mărturisește-ți păcatele pentru a fi iertat!

2. Prea târziu pentru a alege corect.

3. Ultimele șapte plăgi.

5. Dă-I voie lui Dumnezeu să te schimbe!

4. Caută-L pe Domnul!

6. Închiderea harului

 

ZIUA MÂNTUIRII                                ZIUA DOMNULUI

 

Găsește corespondentul!

 

Notează răspunsul corect în spațiul liber!

 

7. Orașul natal al lui Amos ______
8. Ocupația lui Amos ___________
9. Un rege al Israelului __________
10. Un rege al lui Iuda ____________
11. Strămoșul edomiților _________
12. Strămoșul israeliților _________
13. Ce înseamnă „Petra”__________
14. Capitala lui Iuda _____________
15. Capitala Samariei_____________
16. Capitala Asiriei _______________

 

Variante posibile

 

Atenție! Nu vor fi folosite toate cuvintele

 

Tecoa
Fermier
Ozia
Fierar
Piatră
Preot
Ninive
Ierusalim
Izreel
Păstor
Tekel
Esau
Ieroboam al II-lea
Iacov
Nimrod
Samaria

 

Adevărat sau fals?

 

Dacă afirmația este falsă, corecteaz-o!

 

17. A / F Cartea lui Obadia este despre filisteni.
18. A / F Edomiții sunt descendenții lui Esau.
19. A / F Ninive era un oraș în care se vărsa sânge, plin de minciună și de răutate.
20. A / F Ninive se afla la aproximativ 1 600 de kilometri de orașul natal al lui Iona.
21. A / F Ninive era mult mai mic decât Samaria.
22. A / F Iona era atât de speriat, încât a urcat pe o barcă care naviga spre Iafo.
23. A / F Furtuna s-a oprit când Iona a fost aruncat în mare.