[marți, 9 martie]

 

 

Amos era un lucrător umil care avea grijă de oi și culegea smochine. El nu a fost instruit în școlile profeților, dar avea o înțelegere neobișnuită a ceea ce voia Dumnezeu să facă pentru și prin poporul Său. Plus că putea vorbi despre toate acestea folosind cuvinte simple și clare, dar totodată puternice.

 

Despre oamenii din Iuda, el a scris: „Au nesocotit Legea Domnului și n-au păzit poruncile Lui” (Amos 2:4).

 

Adresându-se israeliților, el L-a citat pe Dumnezeu, spunând: „Am ridicat proroci dintre fiii voștri și nazirei dintre tinerii voștri (…) Iar voi ați dat nazireilor să bea vin, și prorocilor le-ați poruncit: «Nu prorociți!»” Versetele 11, 12

 

Dumnezeu a ridicat un profet și pentru poporul Său din ultimele zile. Amos a scris: „Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci” (Amos 3:7). Și El a făcut aceasta prin Ellen White, profetul Său, pentru timpul nostru și, în special, prin cartea „Marea Luptă”. Dumnezeu ne-a dezvăluit o parte din planurile Sale, astfel încât să putem înțelege ce face El și să nu fim surprinși de ceea ce se va întâmpla în viitor.

 

Întrucât israeliții nu au ascultat de profeții lor, Dumnezeu a încercat să-i trezească și să-i facă să asculte. Cum i-a trezit El? Amos 4:6-12

 

Dumnezeu a încercat orice, nu-i așa? El i-a îndemnat de cinci ori în aceste versete: „Căutați-mă și veți trăi” (Amos 5:4), dar ei au refuzat. Cât de mult i-a iubit El și a vrut ca să-L iubească și ei și să facă alegeri bune! Dar, în cele din urmă, Dumnezeu a trebuit să spună: „A venit sfârșitul poporului Meu, Israel” (Amos 8:2).

 

Când va veni ziua Domnului, va fi prea târziu să-L căutăm. Oamenii pierduți vor căuta să scoată de la El chiar și un singur cuvânt de speranță, dar „tot nu-L vor găsi”. Amos 8:11,12

 

Dumnezeu i-a întrebat pe israeliți: „Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți?” (Amos 3:3). Cum ar putea merge El cu ei, dacă I-au respins profeții și au mers în direcția opusă?

 

Aplicație: Pe tine încotro te îndreaptă profeții lui Dumnezeu – pe calea Sa sau în direcția opusă?