[duminică, 7 martie] Ziua Domnului

 

 

Mesajul lui Dumnezeu, transmis prin Ioel, nu lasă nicio îndoială cu privire la cât de important este pentru noi să ne „trezim” înainte de a fi prea târziu. De ce? Pentru că vine „ziua Domnului”. Și când începe „ziua Domnului”, „ziua mântuirii” se încheie.

 

Ziua mântuirii este timpul în care ne putem mărturisi păcatele și putem fi iertați (1 Ioan 1:9). Este timpul în care Duhul Sfânt ne poate schimba, astfel încât să putem fi mântuiți (2 Corinteni 3:18). Este timpul în care putem „să căutăm pe Domnul câtă vreme se poate găsi”. Isaia 55:6

 

Isus este acum în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc. Așadar, „El poate fi găsit”. Sângele său vărsat a plătit pedeapsa pentru păcatele noastre, dar numai cei care Îl acceptă și își mărturisesc păcatele vor fi iertați (Evrei 9:12,24). Curând, când fiecare va decide pe cine iubește și de cine ascultă, Isus va termina această lucrare și va părăsi Sanctuarul. Atunci, El nu va mai putea fi „găsit” acolo unde păcatele sunt iertate, iar ziua mântuirii se va sfârși. Numim acest eveniment „închiderea harului”.

 

Apoi, ziua Domnului va începe cu ultimele șapte plăgi care vin asupra celor care au ales să iubească căile lui Satana și să stea de partea lui în războiul dintre el și Isus. Oh, cât de important este să faci alegerea corectă acum! „Iată că acum este vremea potrivită (…) acum este ziua mântuirii”. (2 Corinteni 6:2)

 

Ziua Domnului constă în mai „multe zile”, nu este doar o zi. În timp ce plăgile sunt revărsate, oamenii răi îi vor persecuta pe cei neprihăniți. Dar Dumnezeu Își va proteja poporul și Se va îngriji de nevoile lui în perioada aceea cumplită. Isaia 33:15,16

 

Înainte să vină ziua Domnului, mesajul final de avertizare va fi adresat de poporul lui Dumnezeu cu o asemenea putere, încât se va numi „strigăt puternic”. Ce le va da copiilor Lui o asemenea putere?

 

„(…) voi turna Duhul Meu peste orice făptură”, a spus Dumnezeu, „fiii și fiicele voastre vor proroci” (Ioel 2:28).

 

Aplicație: Copiii și tinerii vor ajuta la răspândirea avertizării finale. Ai vrea să fii unul dintre ei?