[sâmbătă, 9 ianuarie]

 

 

Cine sunt eu? 

 

1. Am murit când Șadrac, Meșac și Abed-Nego au fost aruncați în cuptorul de foc. _____

 

1. Eram în cuptorul de foc cu cei trei credincioși evrei. ______

 

2. Am interpretat scrisul de pe perete în timpul banchetului dat de Belșațar. ______

 

3. Am visat un copac foarte mare care a fost tăiat.______

 

4. Am fost ultimul rege al Babilonului. ______

 

5. L-am sfătuit pe Belșațar să-l cheme pe Daniel, deoarece numai el putea să interpreteze scrisul de pe perete.______

 

6. Am fost generalul armatei persane care a cucerit Babilonul.______

 

7. Am devenit regele Medo-Persiei când regatul babilonian a fost cucerit. _______

 

8. Am prezis cine va cuceri regatul babilonian și cum anume se va întâmpla. ______și ______

 

Variante posibile:
Nebucadnețar
Belșațar
Daniel
Ciru
Isaia
Isus
Darius
soldații
Ieremia
regina-mamă

 

Alte întrebări

10. Scrie litera corectă în spațiul liber!

____ Mene     ____ Tekel     ____ Peres

a. Babilonul este dat mezilor și perșilor
b. Dumnezeu a cântărit regatul tău.
c. Caracterul tău nu este potrivit pentru a intra în ceruri.

 

11. Subliniază numărul bărbaților pe care împăratul Nebucadnețar i-a aruncat în cuptor. Încercuiește numărul bărbaților pe care el i-a văzut în cuptor.

0   1   2   3   4   5   6   7

 

12. Împăratul Nebucadnețar avea o problemă serioasă cu…

Alcoolul     Mândria     Lenea     Aroganța