[joi, 7 ianuarie] Ochiul nevăzut

 

 

Chiar dacă Belșațar știa că Cir și armata lui medo-persană erau deja lângă zidurile Babilonului, a dat un banchet într-o noapte, pentru aproape 1 000 de persoane. Ce poruncă răutăcioasă a dat el, după ce și-a amețit mintea cu vin? Daniel 5:1-4

 

Belșațar nu avea nici cea mai vagă idee că un ochi nevăzut înregistra în tăcere tot ce făceau și spuneau el și oaspeții săi. Dintr-odată, degetele unei mâini au început să scrie niște litere ciudate și strălucitoare pe perete. Belșațar a fost îngrozit. Versetele 5, 6

 

Lăudăroșia și râsul naiv despre măreția zeilor lor s-au oprit instantaneu. Vasele de aur ale lui Dumnezeu tremurau în mâinile celor care le foloseau ca să bea vin din ele. Fețele lor au devenit palide, iar peste sala de banchet s-a lăsat o tăcere de moarte. Fiecare ochi era fixat pe
acele litere stranii de pe perete.

 

Fiecare om de acolo se gândea la propria viață plină de păcat. Toți au văzut numeroasele lucruri rele pe care le făcuseră și nimeni nu avea scuze.

 

Belșațar era mai îngrozit decât oricine altcineva. Știa că el era cel mai responsabil pentru atitudinea națiunii sale față de Dumnezeu. Toată lumea simțea teama groaznică din glasul lui, în timp ce-i chema pe înțelepții săi. Versetul 7

 

Când niciunul dintre ei nu a putut citi scrisul, regele s-a tulburat și mai mult. Apoi, regina-mamă a intrat în sala de banchet. Ea a văzut scrisul de mână pe perete, pe regele îngrozit și pe înțelepții lui neputincioși. Brusc, și-a amintit cum îl ajutase Daniel pe Nebucadnețar, cu mulți ani în urmă.

 

Își amintea că Dumnezeul căruia i se închina Daniel îi spusese semnificația viselor lui Nebucadnețar despre chipul cel mare și despre copac. Era sigură că el putea să citească și să explice semnificația literelor în flăcări de pe perete.

 

Aplicație: Când Isus Se va întoarce, cei care L-au respins și au ales să stea de partea lui Satana în război se vor simți mult mai rău decât s-a simțit Belșațar în noaptea aceea. Apocalipsa 6:14-17