[vineri, 4 decembrie]

 

 

Isaia și-a început lucrarea ca tânăr profet în Ierusalim. În fiecare dimineață se trezea, lua micul dejun și apoi ieșea și îi blestema pe păcătoșii din poporul lui Dumnezeu. Era aceeași activitate.

 

Apoi, într-o bună zi, s-a dus în templul lui Dumnezeu și acolo a primit o viziune. L-a văzut pe Dumnezeu așezat pe scaunul Său de domnie, înconjurat de îngeri. Gloria, sfințenia și minunea acestor lucruri erau atât de înfricoșătoare încât Isaia a fost copleșit de micimea lui și a exclamat: „Vai de mine!… Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate” (Isaia 6:5). Este nevoie să fii puternic pentru a accepta adevărul.

 

Un înger i-a atins buzele cu un cărbune aprins și i-a spus că acest cărbune i-a șters păcatele. Ba mai mult decât atât: acum Isaia „ardea” de dorința de a vorbi pentru Dumnezeu. Apoi a auzit vocea Domnului: „Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi?” (Isaia 6:8).

 

Fără ezitare, Isaia a răspuns: „Iată-mă, trimite-mă” (Isaia 6:8). Isaia a primit viziunea privitoare la desfășurarea vieții unui profet. Timp de șaizeci de ani și mai bine, el a spus tuturor celor ce doreau să-l asculte – și multora care nu doreau – tot ce-i spunea Dumnezeu. A și scris acest lucru în Isaia, capitolul 6, pentru ca noi să putem lua cunoștință de această viziune.

 

Dumnezeu cheamă încă voluntari. Dacă poți răspunde ca Isaia, scrie răspunsul și semnează-te!

 

„«Veniți după Mine», a spus Isus, «și vă voi face pescari de oameni». Îndată ei și-au lăsat mrejele și au mers după El” (Marcu 1:17,18).

 

A răspunde „Da” chemării lui Dumnezeu nu înseamnă sfârșitul. Ci doar începutul. O astfel de chemare este însoțită de o responsabilitate proporțională cu capacitățile tale. Și va trebui să i te dedici în fiecare zi și în fiecare minut al vieții tale. Dumnezeu este întotdeauna lângă tine pentru a te ajuta. El vrea să ai succes. Dar El nu va face totul în locul tău. De aceea te-a chemat pe tine.

 

Cum se va desfășura viața ta? Cum vei răspunde chemării Sale? Depinde de tine. Ai exemplele lui Iona, Rut, Samson, Estera și Isaia. Cine știe, poate că într-o bună zi vei fi un exemplu, un model de persoană care și-a asumat responsabilitatea de a răspunde chemării lui Dumnezeu.