[miercuri, 2 decembrie]

 

 

Isaia 6:8
„Am auzit glasul Domnului întrebând: «Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi?» Eu am răspuns: «Iată-mă, trimite-mă!»”

 

Estera 4:13,14
„Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: «Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii, pentru că ești în casa împăratului. Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție?» Estera a trimis să spună lui Mardoheu: «Du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat, în ciuda legii și, dacă va fi să pier, voi pieri.»’

 

Marcu 1:17-18
„«Veniți după Mine», a spus Isus, «și vă voi face pescari de oameni». Îndată ei și-au lăsat mrejele și au mers după El.”

 

Marcu 16:15
„Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură.”

 

Matei 11:30
„Căci jugul Meu este bun, și sarcina Mea este ușoară.”

 

Galateni 6:5
„Fiecare își va purta sarcina lui însuși.”

 

Coloseni 3:1,2
„Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.