[marți, 24 noiembrie]

 

 

Adesea, istorisirile pe care le-a spus Isus modifică mentalitatea noastră. Suntem obișnuiți să credem că importantă este cantitatea, dar în pilda talanților El ne reamintește că modul în care folosim aceste aptitudini este și mai important.

 

Relatarea despre femeia harnică este o altă surpriză. Citește Faptele 9:36-42. Încercuiește acele aptitudini pe care le avea Tabita, conform Bibliei: spirit organizatoric; priceperea de a coase; talentul de a scrie; darul de a profetiza; darul de a vindeca; talentul de a predica; darul de a-i învăța pe alții; darul de a ajuta; talentul de a vinde; talent tehnic; darul de a convinge; talent artistic.

 

Aptitudinile Tabitei oferă o perspectivă modestă în lista posibilităților atunci când comparăm această listă cu talanții despre care crede lumea că sunt importanți. De ce era totuși Tabita atât de iubită și onorată?

 

Textul din 1 Corinteni 13:1-3 descrie ce este cel mai de durată și mai important.

 

– Vorbirea în limbi omenești și îngerești este nimic fără ___________.
– Cunoașterea răspunsului la orice întrebare care s-a ridicat vreodată este nimic fără ___________.
– O credință puternică, în stare să mute munții, este nimic fără _______.

 

Tabita și-a pus cu umilință calitățile în slujba celorlalți, până când nimeni nu-și mai putea imagina viața fără atingerea ei binefăcătoare. Poate aduce dragostea un plus de calitate setului tău de aptitudini?