[miercuri, 28 octombrie]

 

 

Evrei 10:16
„Iată legământul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: Voi pune legile Mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor.”

 

1 Ioan 2:4
„Cine zice «Îl cunosc» și nu păzește poruncile Lui este un mincinos și adevărul nu este în el.”

 

Evrei 5:8,9
„Măcar că era Fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, S-a făcut pentru toți cei ce-L ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice.”

 

1 Ioan 5:3
„Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele.”

 

Iacov 1:19
„Orice om să fie grabnic la ascultare…”

 

1 Petru 1:22
„Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată inima.”

 

Romani 8:7
„Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, și nici nu poate să se supună.”

 

1 Corinteni 15:28
„Și când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți.”

 

Efeseni 5:21
„Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos.”

 

Iacov 4:7
„Supuneți-vă dar lui Dumnezeu.”

 

Romani 16:19
„Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur dar de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele, și proști în ce privește răul.