[vineri, 23 octombrie]

 

 

Harry Orchard a omorât mai mult de 20 de oameni. El l-a asasinat chiar și pe guvernatorul de Idaho. Pentru aceasta a fost întemnițat și condamnat la moarte prin spânzurare. Este Harry un exemplu de autodisciplină? Nu. Nu la început, dar a devenit un astfel de exemplu
mai târziu. Harry ne arată cum poate Dumnezeu să-l revendice chiar pe cel mai rău dintre oameni și să-i redea puterea regală a autocontrolului. După ce Harry a mers la închisoare, Dumnezeu a avut ocazia să vorbească inimii lui. În tăcerea celulei lui, Harry s-a gândit la viața veșnică. Cumva, el a înțeles că, dacă își mărturisea păcatele, Dumnezeu l-ar fi iertat. După săptămâni de chin sufletesc, Harry a hotărât să facă pace cu Dumnezeu, oricât l-ar costa. Harry și-a mărturisit public păcatele și a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a îndrepta trecutul său mizerabil. El i-a cerut paznicului său o Biblie și a început să caute iertare. Pe măsură ce pacea se instala în sufletul său, a încercat să se roage și, cu timpul, rugăciunea a devenit tăria lui. Odată, când l-a auzit rugându-se, unul dintre tovarășii săi de temniță a raportat autorităților că Harry își pierduse mințile. De fapt, Harry abia acum își venise în fire, regăsindu-și rațiunea la picioarele Creatorului. În jurnalul său personal sunt notate câteva dintre rugăciunile sale: „Doamne, ajută-mă să fiu cinstit cu Isus Hristos.” „Ajută-mă să fiu întotdeauna umil și corect.” „Ajută-mă să caut ajutor la Hristos în încercările vieții, pentru ca El să-mi dea ajutor și putere.” Sentința de moarte a fost revocată, dar Harry n-a mai fost niciodată eliberat din închisoare. Totuși, înăuntrul acelor pereți de piatră, Harry a trăit o
viață curată de creștin mai bine de 40 de ani. El a murit în Penitenciarul de stat din Idaho. A fost înmormântat în afara zidurilor închisorii, în Boise, Idaho.

 

Numește trei lucruri care l-au ajutat pe Harry să-și recapete autocontrolul.

 

Citește Efeseni 3:20,21. Ce spun aceste versete despre rădăcina, originea performanțelor omenești?

 

„20 Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, 21 a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin”.

 

Oamenii sunt stăpâni pe ei înșiși atunci când:

1) mintea lor este educată prin studierea vieții desăvârșite a lui Isus și a temelor biblice;

2) aleg să trăiască în cel mai bun fel pe care-l cunosc;

3) caută și găsesc puterea lui Dumnezeu de a-și pune în aplicare alegerile.

 

Citește 1 Tesaloniceni 5:23. Ce promisiune este conținută în acest verset pentru cei care au dificultăți cu stăpânirea de sine?

 

„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos”.