[miercuri, 19 august]

 

 

1 Corinteni 4:1,2
„Iată cum trebuie să fim priviți noi: ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui.”

 

Apocalipsa 14:12
„Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.”

 

Proverbele 28:20
„Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit.”

 

Proverbele 20:6
„Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios?”

 

Filipeni 1:6
„Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.”

 

Evrei 12:2,3
„Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de Sine pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre.”

 

1 Ioan 5:5
„Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?”

 

1 Timotei 4:12
„Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție!”