[miercuri, 8 iulie]

 

 

Apocalipsa 7:10

„Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie, și a Mielului!”

 

Tit 3:5

„El ne-a mântuit nu prin faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt.”

 

Efeseni 2:8,9

„Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”

 

Faptele apostolilor 16:31

„Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit tu și casa ta.”

 

Faptele apostolilor 4:12

„În nimeni altul nu este mântuire; căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.”

 

Psalmii 27:1

„Domnul este lumina și mântuirea.”

 

Luca 1:69

„Şi ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David…”

 

Evrei 2:3

„Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare?”

 

Psalmii 98:2

„Domnul Şi-a arătat mântuirea, Şi-a descoperit dreptatea înaintea oamenilor.”

 

Ieremia 3:23

„În adevăr, zadarnic se așteaptă mântuire de la dealuri și de la mulțimea munților; în adevăr, Domnul, Dumnezeul nostru, este mântuirea neamurilor.”

 

Romani 13:11

„Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.”

 

Romani 8:38,39

„Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.”