[vineri, 3 iulie]

 

 

Versetele de mai jos sunt scurte, seamănă cu poruncile și pot fi considerate fie reguli, fie imagini ale personalității lui Dumnezeu. Tu decizi. Alege una sau două reguli care consideri că sunt foarte importante pentru viața ta. Roagă-L să te ajute să le pui în practică săptămâna aceasta.

 

1 Timotei 5:22

„Să nu te faci părtaș păcatelor altora: pe tine însuți păzește-te curat.”

 

Luca 6:31

„Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel.”

 

Matei 22:37

„Isus i-a răspuns: «Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, și cu tot cugetul tău.»”

 

Matei 22:39

„Iar a doua, asemenea ei, este: «Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.»”

 

Zaharia 7:9

„Așa a vorbit Domnul oștirilor: «Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul.»”

 

Zaharia 7:10

„Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac, și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său.”

 

Marcu 10:9

„Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.”

 

Cum ar arăta biserica ta dacă membrii ar alege una dintre regulile de mai sus și dacă L-ar ruga pe Isus să îi ajute să descopere semnificația ei mai adâncă? Care dintre ele ar fi mai utilă pentru biserica ta?