[miercuri, 1 iulie]

 

 

Matei 5:17-20

„Să nu credeți că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în Împărăția cerurilor; dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească va fi chemat mare în Împărăția cerurilor. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor.”

 

Deuteronomul 6:5,6

„Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Şi poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta.”

 

Psalmii 40:8

„Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.”

 

Proverbele 7:3,4

„Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii: «Tu ești sora mea!» Şi numește priceperea prietena ta…”

 

Ieremia 31:33

„Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.”

 

2 Corinteni 3:2,3

„Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului cel viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne.”

 

Deuteronomul 32:45-47

„După ce a isprăvit Moise de rostit toate cuvintele acestea înaintea întregului Israel, le-a zis: «Puneți-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciți copiilor voștri, ca să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia. Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi; este viața voastră, și prin aceasta vă veți lungi zilele în țara pe care o veți lua în stăpânire, după ce veți trece Iordanul.»”