[miercuri, 22 aprilie]

 

 

1 Corinteni 15:57

„Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru, Isus Hristos!”

 

1 Ioan 5:4

„Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea; și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră.”

 

Romani 8:37-39

„Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.”

 

Romani 12:1,2

„Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.”

 

Ioan 10:10

„Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug.”

 

Psalmii 20:5

„Atunci ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale!”

 

Romani 5:4

„Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea.”

 

Deuteronomul 20:4

„Căci Domnul, Dumnezeul vostru, merge cu voi ca să bată pe vrăjmașii voștri, ca să vă mântuiască.”

 

Ioan 16:33

„V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea!”

 

Efeseni 6:13

„De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul.”

 

Proverbele 21:31

„Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.”