[miercuri, 19 februarie]

 

 

Efeseni 6:1

„Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept.”

 

Exodul 20:5

„Să nu te închini înaintea lor (a idolilor) și să nu le slujești; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsește nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc.”

 

Luca 18:16

„Isus a chemat la Sine pe copilași și a zis: «Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți; căci Împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei».”

 

Proverbele 17:6

„Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor.”

 

Matei 7:11

„Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!”

 

Efeseni 6:4

„Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului.”

 

1 Ioan 3:7

„Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El Însuși este neprihănit.”

 

Ioan 3:16

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.”

 

Proverbele 6:20

„Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu lepăda învățătura mamei tale.”

 

Matei 15:4

„Căci Dumnezeu a zis: «Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta» și: «Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea.»”

 

Coloseni 3:20

„Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri, ca să nu-și piardă nădejdea.”