Newton1 Studii Juniori

 

 

Har minunat

 

Dacă există vreo experiență personală care să fi avut vreun efect asupra modului în care Îl cunosc oamenii pe Dumnezeu, aceasta poate fi foarte bine cea a lui John Newton. Născut la începutul anilor 1700, John a fost fiul unui căpitan de vas comercial. El a crescut navigând pe Marea Mediterană alături de tatăl său. După ce acesta din urmă a ieşit la pensie, John a continuat să călătorească pe mare ca elev-ofițer până ce a fost degradat la matelot pe motiv de dezertare.

 

Aparent, viața sa a luat o întorsătură nefastă atunci când a devenit slujitor pentru un negustor de sclavi, lucrând chiar pe o corabie de sclavi. Totuşi John a progresat în rang, încetul cu încetul, până ce a ajuns căpitan pe propria corabie de sclavi. John renunțase complet la orice învățătură religioasă pe care ar fi cules-o de la mama sa, în copilărie. A ajuns plin de ură, un om cinic şi lipsit de calități morale.

 

Aceasta a fost povestea lui până într-o împrejurare când schimbarea s-a produs la fel de rapid ca un capriciu al vremii pe mare. John Newton se afla într-o călătorie spre patria sa. Vasul a intrat într-o furtună atât de aprigă, încât John a strigat după ajutor: „Doamne, ai milă de noi!” În noaptea aceea, mai târziu, după ce s-a liniştit furtuna, John a meditat la întâlnirea sa cu Dumnezeu. Semințele harului, plantate în inima lui atunci, în noaptea din 10 mai 1748, au încolțit, au crescut şi i-au transformat viața în mod substanțial. Ca urmare a acelei experiențe, el a scris versurile imnului „Atâta har!…”. Aceasta este versiunea în limba română a cântecului. Citeşte-o şi încearcă să prinzi o licărire nouă şi mai profundă din povestea lui John.

 

Atâta har, ce minunat!

Azi pot să fiu salvat!

Am fost pierdut, nenorocit,

Dar Domnul m-a iubit.

Salvat prin harul lui Hristos,

Așa un păcătos!

De-acum pe veci, în Dumnezeu

Mi-am pus tot dorul meu!

O altă viață mi-a promis

Și am un drum deschis;

Cu dragoste Îl voi urma

Cât viață voi avea!

Ispite-n cale de-ar veni,

Primejdii mii și mii,

Eu lupt și știu că nu-n zadar,

Căci am belșug de har!

Iar când voi fi în slava Lui,

Cum alta-n lume nu-i,

Atunci cânta-voi iar și iar,

Uimit de-atâta har!

 

(Traducerea: Benoni Catană)