[miercuri, 18 decembrie]

 

 

Proverbele 1:8

„Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale!”

 

Proverbele 27:6

„Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase.”

 

1 Petru 5:1-5

„Sfătuiesc… păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră…, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei… Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Şi toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie.”

 

Proverbele 23:9

„Nu vorbi la urechea celui nebun, căci el nesocotește cuvintele tale înțelepte.”

 

Proverbele 1:5

„Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința.”

 

„Mare este responsabilitatea acelora care își asumă călăuzirea unui suflet omenesc. Tatăl și mama adevărată consideră că li s-a încredințat o răspundere de care nu pot fi niciodată cu totul eliberați. Viața copilului, din prima până în ultima zi, simte puterea acelei legături care îl leagă de inima părintelui; faptele, cuvintele, însăși privirea părintelui continuă să modeleze copilul pentru bine sau pentru rău. Învățătorul este și el părtaș la această responsabilitate și are nevoie să-și dea seama neîncetat de sfințenia ei și să nu piardă din vedere scopul lucrării sale.” (”Educație”, p. 281, în original)