[miercuri, 11 decembrie]

 

 

Ioan 15:11

„V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină.”

 

2 Samuel 6:14

„David juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul de in subțire.”

 

Efeseni 4:26-32

„«Mâniați-vă și nu păcătuiți.» Să nu apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej Diavolului… Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.”

 

Ioan 2:13-15

„Paștele iudeilor era aproape; și Isus S-a suit la Ierusalim. În Templu, a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând. A făcut un bici din ștreanguri și i-a scos pe toți afară din Templu, împreună cu oile și boii; a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele.”

 

Matei 26:38

„Isus le-a zis atunci: «Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneți aici și vegheați împreună cu Mine».”

 

Psalmii 6:6,7

„Nu mai pot gemând! În fiecare noapte îmi stropesc așternutul și-mi scald patul în lacrimi. Mi s-a supt fața de întristare și a îmbătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc.”

 

Psalmii 66:1,2

„Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului. Cântați slavă Numelui Său, măriți slava Lui prin laudele voastre.”