[miercuri, 17 iulie]

 

 

Dumnezeu spune…

 

2 Timotei 1:7

„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință.”

 

Deuteronomul 20:3,4

„Să nu vi se tulbure inima, fiți fără teamă, nu vă înspăimântați, nu vă îngroziți dinaintea lor. Căci Domnul, Dumnezeul vostru, merge cu voi, ca să bată pe vrăjmașii voștri, ca să vă mântuiască.”

 

Iosua 10:25

„Nu vă temeți și nu vă înspăimântați, ci întăriți-vă și îmbărbătați-vă.”

 

Psalmii 27:1

„Domnul este lumina și mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele: de cine să-mi fie frică?”

 

Psalmii 23:4

„Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie.”

 

Psalmii 56:3,4

„Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă niște oameni?”

 

Matei 10:31

„Deci să nu vă temeți; voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii.”

 

Ioan 16:33

„V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.”

 

1 Ioan 4:18

„În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită izgonește frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste.”

 

Isaia 43:25

„Eu, Eu îți șterg fărădelegile, pentru Mine, și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.”

 

Psalmii 103:11,12

„Ci, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El; cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.”

 

1 Ioan 1:9

„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.”

 

(Mai mult: Matei 18:21-35; Ioan 16:33; Romani 8:1-4; 1 Corinteni 13:5; 2 Timotei 1:7; Evrei 10:17)