[luni, 1 iulie]

 

 

„Plătind ochi pentru ochi, vom ajunge o lume oarbă.” – Mahatma Gandhi, lider naționalist hindus din secolul al XX-lea

 

„Nu te înfuria, plătește-i cu aceeași monedă.” – Robert F. Kennedy, politician și avocat american din secolul al XX-lea

 

„(Eleanor Roosevelt) s-a răzbunat într-un fel plin de cruzime, s-ar putea spune. I-a iertat.” – Ralph McGill, jurnalist american din secolul al
XX-lea

 

„Răzbunarea nu are un efect mai favorabil asupra sentimentelor decât cel al apei sărate pentru omul însetat.” – Walter Weckler

 

„Câștigătorul mustră și uită; învinsul este prea timid să mustre și prea mărunt ca să ierte.” – Sidney J. Harris, jurnalist american din secolul al XX-lea

 

„Dumnezeu este dragoste. Asemenea razelor de lumină ale soarelui, dragostea, strălucirea și bucuria se revarsă de la El spre toate ființele pe care le-a creat… Însăși viața Lui este o revărsare de dragoste neegoistă… El ne învață să fim desăvârșiți asemenea Lui… Trebuie să fim centre de lumină și de binecuvântare în micul nostru cerc de influență, așa cum este El în Univers.” – Ellen White, scriitoare inspirată din secolul al XIX-lea