[miercuri, 26 iunie]

 

 

Matei 7:12

„Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii faceți-le și voi la fel; căci în aceasta sunt cuprinse Legea și Prorocii.”

 

Proverbele 16:18

„Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii.”

 

Eclesiastul 7:8,9

„Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui; mai bine cel bun la suflet decât cel îngâmfat. Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor.”

 

Galateni 6:9

„Să nu obosim în facerea binelui, căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.”

 

Proverbele 15:27

„Cel lacom de câștig își tulbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi.”

 

1 Tesaloniceni 4:11,12

„Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. Şi astfel să vă purtați cuviincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni.”

 

Proverbele 28:25,26

„Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit.”

 

2 Timotei 2:24,25

„Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului.”

 

Proverbele 3:30

„Nu te certa fără pricină cu cineva, când nu ți-a făcut niciun rău.