[miercuri, 22 mai]

 

 

Iacov 1:19,20

„Ştiți bine lucrul acesta, preaiubiții mei frați! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie; căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.”

 

Matei 5:13-16

„Voi sunteți sarea pământului. Dar, dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii nu aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.”

 

Faptele 13:47

„Te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.”

 

1 Corinteni 9:19-22

„Măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor, ca să câștig pe cei mai mulți… M-am făcut tuturor totul, ca, oricum, să mântuiesc pe unii dintre ei.”

 

Romani 12:15

„Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng.”

 

Romani 13:5

„De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului.”