[miercuri, 8 mai]

 

 

Matei 14:13 „Isus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie, ca să Se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după El pe jos.”

 

Marcu 1:35 „A doua zi de dimineață, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo.”

 

Luca 4:42 „Când s-a crăpat de ziuă, Isus a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L caute în toate părțile și au ajuns până la El: voiau să-L oprească, să nu plece de la ei.”

 

Luca 22:41-44 „Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat și a început să Se roage, zicând: «Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuși facă-se nu voia Mea, ci a Ta». Atunci, I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să Se roage și mai fierbinte; și sudoarea I se făcea ca niște picături mari de sânge, care cădeau pe pământ.”

 

Ioan 7:53 – 8:1 „Şi s-a întors fiecare acasă. Isus S-a dus la Muntele Măslinilor.”

 

Ioan 6:15 „Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăși la munte, numai El singur.”

 

Marcu 6:30,31 „Apostolii s-au adunat la Isus și I-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Isus le-a zis: «Veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă puțin».”