[miercuri, 1 mai]

 

 

Romani 8:28 

„Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.” 

 

 

Matei 5:43-45

„Ați auzit că s-a zis: Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar Eu vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine ce lor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți.”

 

1 Corinteni 10:13
„Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda.”

 

Iov 34:10-12

„Ascultați-mă, dar, oameni pricepuți! Departe de Dumnezeu nedreptatea, departe de Cel Atotputernic fărădelegea! El dă omului după faptele lui, răsplătește fiecăruia după căile lui. Nu, negreșit, Dumnezeu nu săvârșește fărădelegea; Cel Atotputernic nu calcă dreptatea.”

 

Iov 42:1-5
„Iov a răspuns Domnului și a zis: «Știu că Tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale.» «Cine este acela care are nebunia să-Mi întunece planurile?» «Da, am vorbit, fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai pe sus de mine și pe care nu le pricep.» «Ascultă-Mă și voi vorbi; te voi întreba și Mă vei învăța.» «Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut.»”

 

Ioan 16:33
„V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.”
(Mai mult: Apocalipsa 21:2-5.)