[miercuri, 27 martie]

 

 

Faptele 13:22 „Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima Mea, care va împlini toate voile Mele.”

 

1 Samuel 2:26 „Tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor.”

 

Daniel 1:19 „Împăratul a stat de vorbă cu ei: dar, între toți tinerii aceia, nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria.”

 

Numeri 12:3 „Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului.”

 

1 Împărați 16:30 „Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui.”

 

1 Samuel 2:12 „Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Nu cunoșteau pe Domnul.”

 

1 Samuel 10:10 „Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și el a prorocit în mijlocul lor.”

 

Ioan 1:6-8 „A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.”

 

Matei 28:19 „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.”

 

(Mai mult: Proverbele 29:18; Isaia 8:20; Faptele 9:15; Filipeni 4:6,7; 1 Tesaloniceni 4:11,12; 1 Tesaloniceni 5:21,22)