[miercuri, 13 martie]

 

 

1 Samuel 16:7 „Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul Se uită la inimă.”

 

Psalmii 40:8 „Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.”

 

Proverbele 14:12 „Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se vede că duc la moarte.”

 

2 Timotei 2:22 „Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul
dintr-o inimă curată.”

 

Matei 5:14 „Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă.”

 

Ioan 13:15 „Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu.”

 

Exodul 18:21 „Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei.”

 

Coloseni 3:17 „Şi orice faceți, cu vorba sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus.”

 

2 Petru 2:19 „Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit.”

 

„Avem nevoie de curajul eroilor și de credința martirilor.” (Mărturii pentru biserică, vol. 5, pag. 187, în original)