[miercuri, 21 februarie] Promisiuni prețioase

Răscumpărătorul lumii le prezintă urmașilor Săi planul de luptă la care ei sunt chemați să ia parte, evaluând prețul chemării. El îi asigură că îngerii care excelează în putere vor fi alături de ei în luptă și că El le va da capacitatea să lupte cu curaj celor ce se încred în El. Unul va urmări o mie și doi vor pune pe fugă zece mii – nu prin puterea proprie, ci prin puterea Atotputernicului. Ei vor fi mai mult decât biruitori prin Cel ce i-a iubit.

El le arată vasta confederație a răului, care se aliniază în luptă împotriva lor; dar El îi încurajează, amintindu-le că luptă alături de armatele cerului și că Cel mai puternic decât toate inteligențele cerești este în linia de bătaie pentru adevăr și dreptate. Conducătorul oștirii Domnului este cu ei, preluând controlul armatelor și ducându-i la victorie. Din cauza fragilității lor umane și a păcătoșeniei lor, ei pot să se teamă și să tremure la vederea vastelor oștiri ale puterii întunericului; dar ei pot să se bucure atunci când văd că îngerii lui Dumnezeu sunt gata să îi slujească pe cei ce vor fi moștenitori ai mântuirii. Ei pot să se bucure, pentru că înțeleg că Domnul oștirilor îi va conduce înainte în fiecare conflict împotriva dușmanilor naturali și supranaturali. Isus a spus: „Îndrăzniți, Eu am biruit lumea.” Liderul vostru este biruitor. Avansați către victorie. „Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.” „Despărțiți de Mine nu puteți face nimic.”

Ce prețioase sunt asigurările că El niciodată nu ne lasă să facem nici un singur pas în puterea noastră proprie; pentru că El a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” Noi ne luptăm în prezența unei oștiri invizibile. Inteligențe nevăzute țin sub observație șirurile de luptă ale celui rău, gata să ne ajute. Nu numai că ni se va da ceea ce este necesar, dar vom fi puși pe un teren avantajos. Să fim mai dispuși să ajutăm și să ne încurajăm unii pe ceilalți cu credința cea mai sfântă. Este esențial ca Hristos să ne atingă acum inimile prin Duhul Sfânt și să ne răscumpere sufletele prin viața Sa prețioasă. Oricărui creștin i se adresează cuvântul spus lui Petru: „… Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta.” Mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu că nu suntem lăsați singuri. Aceasta este siguranța noastră. Satana nu poate cauza dezastrul etern niciunui om care este pregătit de către Hristos pentru ispită prin mijlocirea Sa anterioară. În Hristos, harul este acordat fiecărui suflet și o cale de scăpare este pregătită, astfel ca nimeni să nu cadă sub puterea inamicului.

Satana pregătește ispite multe și puternice cu care să asalteze poporul lui Dumnezeu. El este reprezentat ca un leu care răcnește și se plimbă înainte și înapoi, căutând un suflet nepăzit, pe care să-l poată înșela prin subtilitatea sa, ca apoi să-l distrugă. Noi nu suntem siguri fără Hristos nici un singur pas. Dar ce mângâiere este ascunsă în cuvintele: „Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta.” Satana nu cerne pleava; el vrea să aibă grâul în mâinile lui. Să fim curajoși și să ne rugăm mereu. Hristos oferă rugăciunile noastre Tatălui, amestecate cu meritele jertfei Sale, și ele ajung sus, înaintea lui Dumnezeu, ca o tămâie plăcută. Hristos cel răstignit, cel înviat și cel ce stă la dreapta lui Dumnezeu mijlocește pentru noi. Atunci când sunteți ispitiți să păcătuiți, amintiți-vă că ochii lui Hristos sunt asupra voastră și că Satana dorește să vă cearnă ca pe grâu. Amintiți-vă să faceți cereri spre ceruri și să-L vedeți pe Isus care mijlocește pentru voi. Strigați cu stăruință către Dumnezeu: „Scapă-mă Doamne, sau voi pieri!” și nu veți fi biruiți; nu veți da curs acelei ispite. Luați aminte cu hotărâre la cuvintele lui Pavel și, în puterea lui Isus, spuneți: „Totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” – „The Youth’s Instructor”, 20 decembrie 1894