[luni, 19 septembrie]

SECȚIUNEA III

Când Gabriel s-a simțit singur în lupta cu răul din Persia, Hristos i-a venit în ajutor, iar victoria a fost asigurată. La fel, chiar la sfârșitul timpului, când necazurile vor fi din abundență, iar poporul lui Dumnezeu se va simți părăsit, Hristos le va veni în ajutor urmașilor Lui, iar victoria finală va fi asigurată. De la început până la sfârșit, Isus este secretul succesului în Daniel 10–12.

Pe tot parcursul capitolului 11 din Daniel, un conducător ia locul altuia. Fiecare are propria idee despre cum să rezolve problemele și să aducă pace în lume. Rând pe rând, se face apel la armate, la bogății, la acte diplomatice și la intrigi. Aceste soluții nu doar că eșuează, dar lasă și lumea într-o stare mai gravă decât au găsit-o conducătorii. Aceste așa-zise soluții aduc întreaga lume într-o stare de haos.

Epocile diferite primesc nume diferite. Istoricii au dat diverse denumiri decadelor din secolul XX – cum ar fi „nebunii ani ’20”, „murdarii ani ’30”, „luptătorii ani ’40”, „grozavii ani ’50” și „dansanții ani ’60”. Biblia a numit perioada finală a istoriei pământului drept „vremea de strâmtorare”.

„Aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost” (Daniel 12:1). „Vremea de strâmtorare” este numele potrivit, căci oamenii din lume vor trebui să îndure necazuri de neimaginat. Seceta va aduce o foamete globală, iar grânarele continentelor vor rămâne goale. Uraganele și tsunami-urile vor face ravagii în orașele de coastă. În zonele dens populate, cutremurele vor aduce distrugeri devastatoare. Epidemiile de boli mortale vor paraliza societatea. Războaiele civile și violența vor aduce un plus de suferință, iar locuitorii lumii vor fi îngroziți. Dar Gabriel dă un mesaj de liniștire pentru apogeul acestei vremi de strâmtorare. Poporul lui Dumnezeu „va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte” (Daniel 12:1).

„În perioada de încheiere a istoriei pământului, Dumnezeu va lucra cu putere în favoarea acelora care vor sta neclintiți pentru dreptate. Acela care a umblat cu demnitarii iudei în cuptorul de foc încins va fi cu urmașii Săi oriunde se vor afla. Prezența Lui dăinuitoare îi va mângâia și îi va susține. În timpul de strâmtorare, o strâmtorare care nu a mai fost de când există națiunile, cei aleși ai Săi vor sta neclintiți. Satana împreună cu oștirea răului nu-l vor putea distruge pe cel mai slab dintre sfinții lui Dumnezeu. Îngerii care excelează în putere îi vor ocroti și, în favoarea lor, Iehova Se va descoperi ca „Dumnezeu al dumnezeilor”, în stare să-i mântuiască în chip desăvârșit pe aceia care și-au pus și își pun încrederea în El” („Profeți și regi”, p. 201).

Cheia salvării este să avem numele trecut în cartea vieții a lui Dumnezeu. Nu este de mirare că Isus le-a spus ucenicilor Săi: „Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri” (Luca 10:20)!

Aceia care s-au predat cu totul lui Hristos și au luat decizia de a-I sluji numai Lui au numele trecute în cartea vieții, căci „cartea vieții conține numele tuturor celor care au intrat în slujba lui Dumnezeu” („Tragedia veacurilor”, p. 480 în orig.). În timp ce viziunea din Daniel 11 și 12 evidențiază unele dintre greutățile temporare pe care le-ar putea trăi cei care Îi slujesc lui Dumnezeu, dezvăluie în același timp și răsplata veșnică de care se vor bucura aceștia. „Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci” (Daniel 12:3).

Nu vreți să vă hotărâți chiar acum ca numele voastre să fie trecute în cartea aceasta? (Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

  1. Revedeți Daniel 10:13. Cum l-ați descrie pe Lucifer, care nu a considerat că are nevoie de Domnul Hristos, prin comparație cu Gabriel?

Care ar trebui să fie atitudinea noastră? Ieremia 17:5-8

  1. Ce lucrare puteți face acasă, care să fie la fel de importantă ca lucrarea făcută de îngerii importanți din ceruri?

SECȚIUNEA II

  1. Citiți Matei 5:10-12 și 1 Petru 4:12-19. Ce ar trebui să facem când suntem persecutați?

  1. Citiți Daniel 11:35; 12:10; Romani 5:3-5; Iacov 1:2-4. În ce fel ne este benefică persecuția?

SECȚIUNEA III

  1. Cum este numită ultima perioadă a istoriei pământului? De ce este această denumire o descriere exactă?

  1. Citiți Psalmii 91:3-8. De ce este aceasta o descriere exactă a vremii de strâmtorare?

  1. Citiți Proverbele 11:30 și Daniel 12:3. Cum puteți fi înțelepți? Gândiți-vă în mod specific la cineva pe care îl puteți îndrepta spre neprihănire.
    Ce ar trebui să faceți dacă nu știți cum să faceți asta? Iacov 1:5-8
  2. Cum putem fi siguri că numele noastre vor rămâne în cartea vieții? Apocalipsa 3:5