[miercuri, 1 iunie] Cuvinte pentru elevi

Fiecare suflet este înconjurat de o stare de spirit specifică acelei persoane. Această stare poate fi plină de o malarie spirituală, cu efect otrăvitor pentru principiile neprihănirii. Atunci când cineva se asociază cu alții, nu este nevoie să treacă zile sau săptămâni pentru a stabili dacă starea de spirit provine de la Hristos sau de la Satana. Influența anturajului nu este niciodată mai puternică decât este în viața școlară; elevii care vin la școală cu o dorință sinceră de a fi un ajutor și o binecuvântare pentru amicii lor vor fi atenți să-și manifeste influența de partea binelui și să caute tovarăși care li se vor alătura în cultivarea principiilor și practicilor corecte.

Elevii trebuie să-și asume responsabilitatea pentru a face din viața lor școlară un succes. Ei trebuie să-și încline fiecare efort în direcția corectă, ca să nu-și dezamăgească părinții sau supraveghetorii, care lucrează din greu să-i țină în școală și care sunt profund îngrijorați în privința stării lor de bine prezente și veșnice. Elevii trebuie să decidă ca, în ziua judecății, raportul despre ei să nu fie unul rușinos. Un elev care este precaut în modul său de conduită, care nu se va lăsa dus la dreapta sau la stânga de influențe greșite, va exersa o putere de înfrânare asupra acelora din școală a căror plăcere este să-și manifeste independența angajându-se în activități sportive rele, nesupunându-se regulilor și umplând inimile profesorilor lor de tristețe și de descurajare.

Viața este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm individual. Nimeni nu poate forma caracterul altcuiva; fiecare dintre noi are un rol de jucat în hotărârea propriului destin. Noi suntem agenții responsabili și liberi ai lui Dumnezeu; fiecare trebuie să-și lucreze propria mântuire „cu frică și cutremur”, în timp ce Dumnezeu lucrează în noi și voința, și înfăptuirea, după buna Lui găsire cu cale. Elevii pot face fapte bune sau fapte rele, dar „ceea ce seamănă omul, aceea va și culege”.

Noi suntem supuși individual probei lui Dumnezeu. Toate inteligențele cerești sunt implicate să ajute fiecare suflet care va fi atras către Isus; fiecare persoană care Îl iubește cu adevărat pe Isus va coopera cu agenții cerești pentru a-i îndepărta pe oameni de ceea ce este nechibzuit, josnic și frivol. Urmașii lui Hristos nu vor lucra de partea lui Satana pentru a slăbi credința în religia adevărată și pentru a-i corupe pe alții înconjurându-i cu o stare de spirit devastatoare pentru moralitatea și caracterul lor. Ne pare rău, însă, dar trebuie să spunem că până și în școlile noastre există persoane care sunt creștine doar cu numele. Nu trebuie să ne familiarizăm mult cu acești profesori pentru a stabili că sunt agenți de succes ai lui Satana. În școlile noastre sunt oameni cu inima coruptă, care încă au o abordare plăcută și au succes în a fascina o anumită categorie de oameni; înainte ca ei să devină conștienți de lucrul acesta, influența acestor persoane le-a și schimbat sentimentele și i-a modelat după caracteristicile inacceptabile ale acestor persoane corupte. Aceia, însă, care poartă veșmintele creștinismului și totuși sunt guvernați de modelele și de preceptele lumii sunt corupți moral. Ei pretind să fie căutători ai comorilor cerești, dar starea de spirit care îi înconjoară este una încărcată cu o miasmă spirituală mortală; aceștia trebuie să fie îndepărtați de cei care rămân nepătați de lume.

Tânărul care are discernământ poate vedea imediat ce fel de persoane sunt acestea, chiar dacă nu pretinde că el este creștin, căci știe că ele nu sunt asemenea lui Hristos. Trebuie să le permită acestora să fie ca niște pietre de poticnire? El au o carte, un manual, care îi descrie pe aceia care sunt de partea Domnului. Dacă știe că traseul acestora nu este în armonie cu mărturia unui creștin, dacă înțelege ce înseamnă să trăiască o viață evlavioasă, va fi tras la răspundere pentru lumina și cunoștința pe care le are. El are responsabilitatea de a îndeplini voința Stăpânului și de a arăta lumii care este adevărata purtare creștină – ce înseamnă să ai o viață și un caracter asemenea lui Hristos. – The Youth’s Instructor, 3 mai 1894