[miercuri, 23 februarie] Libertate în Hristos

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu!” Ioan nu poate găsi cuvintele potrivite ca să descrie dragostea imensă pe care ne-a arătat-o Dumnezeu. El nu poate decât să ne cheme să o observăm.

Faptul că Dumnezeu Și-a lăsat singurul Său Fiu să vină într-o lume plină de dureri, o lume compromisă, ca să umble ca un om printre oameni și să sufere de moartea pe cruce – nu dă aceasta o mărturie elocventă despre puterea dragostei lui Dumnezeu?

Dragostea lui Dumnezeu se înalță până la ceruri și este cât veșnicia de cuprinzătoare. De ce ne-a fost arătată nouă? Ca să ne numim copiii Lui. „Dar nu sunt gata să fiu creștin”, spune tânărul, „încă nu m-am bucurat de nebuniile tinereții”. Am vorbit odată unei companii de prizonieri. Unul dintre ei era un tânăr care tocmai terminase colegiul. Studiase din greu în timpul școlii și plănuise să se distreze după absolvire. A intrat în contact cu niște tovarăși răi; a fost comisă o crimă și au fost aduși în fața curții la tribunal, iar acest tânăr a intrat la închisoare pentru șapte ani. Un rezultat trist, o consecință a nebuniilor tinereții!

Dragi tineri, sunteți unul dintre cei care cred în nebuniile tinereții? Amintiți-vă că vine timpul secerișului și ceea ce ați semănat la tinerețe, aceea veți culege. Niciun îngheț nu va nenoroci recolta, nicio furtună nu o va spulbera, nicio lăcustă nu o va distruge. Sunteți siguri de o recoltă abundentă. Dacă vă veți petrece timpul în lenevie, cu distracții, în automulțumire, veți culege o recoltă de tristețe. Când vor veni problemele, veți descoperi că slujirea lui Satana este într-adevăr amară.

Am pledat pe lângă un tânăr să se întoarcă la Mântuitorul și mi-a spus: „Nu sunt pregătit. Trupa aceasta muzicală se va destrăma dacă o părăsesc. Este nevoie de mine în acest cerc social. Și în afară de asta, vreau să fiu liber.” Dar nu știa despre ce vorbește. Nu există libertate decât cea care ne-a fost adusă de Hristos. În păcat nu vom găsi nimic altceva decât sclavie. Ce s-a ales de Adam după ce a fost neascultător? A fost un prizonier al păcatului, iar viitorul lui întunecat a fost iluminat doar de promisiunea Mântuitorului ce avea să vină.

Cei care cred că predându-se lui Hristos înseamnă că își vor pierde libertatea se găsesc în robia celui mai rău dintre toți tiranii. Satana îi leagă în lanțuri de întuneric și se bucură de distrugerea lor. Și totuși ei vorbesc despre libertate! Libertatea de a păcătui, când plata păcatului este moartea!

Hristos ne oferă toate binecuvântările ca să ne bucurăm. Lucrurile frumoase din natură sunt lucrarea mâinilor Lui. Fiecare respirație este o dovadă a ceea ce datorăm puterii divine. Dar unde este, însă, devotamentul nostru, dragostea noastră pentru Dumnezeu? Mulți dintre cei ce declară că-I slujesc sunt creștini doar cu numele.

Dumnezeu a făcut atât de multe ca să ne ofere posibilitatea să fim liberi în Hristos, liberi de sclavia obiceiurilor greșite și a înclinațiilor rele. Dragi prieteni tineri, nu vă veți strădui să fiți liberi în Hristos? Cât privește creștinii cu numele, nu aveți încredere în ei. Dacă viețile lor nu sunt exemple de creștinism, nu vrem să avem de-a face cu ei. Nu priviți la cei din jur.

Priviți, în schimb, la singurul model perfect, omul Isus Hristos. Privind la El, veți fi schimbați după chipul Său.

Nu veți încerca să arătați celor cu care intrați în contact calea mai bună, chiar calea ce duce la cetatea construită de Dumnezeu? Dacă umblați smeriți cu Dumnezeu, Duhul Sfânt va fi motorul vostru. Lăsând lumina să lumineze peste lucrările bune, cei cu care vă asociați vor vedea lumina în purtarea voastră. Să nu vă lăsați lumina să-și piardă din intensitate, căci acest lucru este periculos nu doar pentru sufletul vostru, ci și pentru sufletul altora. Lăsați-vă lumina să lumineze strălucitor. Fiți veseli, plini de speranță și statornici. Strângeți har și putere, deveniți zilnic mai plini de încredere și de speranță. Rugați-vă, vegheați și lucrați, ca ziua Domnului să nu vină ca un hoț în noapte. Datoriile și responsabilitățile vă vor crește succesul.

Satana va încerca să vă îndepărteze mintea de la Isus. El o să încerce să vă facă să credeți că nu veți culege ce ați semănat. Nu-l ascultați. Faceți din Dumnezeu prioritatea voastră. Adăpostiți-vă în Hristos. Primiți-L pe Mântuitor în inimă ca pe un oaspete prețios. Nu puteți face nimic fără El, dar cu El puteți face „totul”. El este Dumnezeul Atotputernic, Părintele veșniciilor și Prințul păcii. El este invincibil, iar cei care lucrează în puterea Sa vor fi mai mult decât biruitori. — „The Youth’s Instructor”, 21 august 1902