[miercuri, 22 decembrie] Înarmat pentru război

Știm că pericolele și ispitele care îi asaltează pe tineri în prezent nu sunt puține și nici mici; și înțelegem că fiecare mijloc ce poate fi folosit pentru a reprima păcatul și pentru a încuraja neprihănirea trebuie să fie folosit cu cea mai mare seriozitate de cei tineri.

Trăim într-o perioadă în care, pentru a rezista atacurilor răului avem nevoie de rugăciune și de veghere constantă. Cuvântul prețios al lui Dumnezeu este etalonul pentru tinerii care vor să-I fie loiali Împăratului cerului. Aceștia trebuie să studieze Scriptura. Trebuie să memoreze verset cu verset și să aibă cunoștințe despre ceea ce Domnul a spus; iar apoi, cuvântul Său trebuie ascultat cu strictețe. Când sunt testați și trec prin încercări, tinerii să deschidă cuvântul lui Dumnezeu înaintea lor și, cu inimi smerite și în credință, să-L caute pe Domnul ca să le dea înțelepciunea de a descoperi calea Sa și puterea de a umbla pe ea. Domnul Își iubește copiii cu un devotament mai mare decât cel al unei mame față de copilul ei. Răspunzând la întrebarea: „poate o femeie să-și uite copilul?”, Domnul, prin profeții Lui, spune: „Chiar dacă l-ar uita, totuși Eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile Mele.”

Hristos poartă, în cer, urmele pline de cruzime ale cuielor. Cum ar putea uita ceea ce a cumpărat cu sângele Său? Va lăsa El copiii și tinerii să fie o pradă în fața ispitelor vrăjmașului? Nu. El a luat ample măsuri de prevedere pentru fiecare tânăr, pentru ca, atunci când aceștia Îl cheamă din mijlocul dilemelor și al încercărilor, să le asculte rugăciunile și, în fața fiecărei ispite, să pregătească o cale de scăpare.

Domnul nu corectează decât prin dragoste și cu milă. Și Isus a fost copil, așa că știe ispitele și încercările copilăriei. A fost și adolescent și înțelege dilemele și dezamăgirile acestei perioade. Îi este milă și are înțelegere pentru cei greșiți. S-a ales cu răni cumplite pe crucea de pe Golgota, care I-au lăsat urme pe mâini, astfel încât să-i poată binecuvânta și mântui pe copii și pe tineri. El îți cunoaște conflictele; cunoaște și dorințele vrăjmașului. El știe că inima ta este întristată din cauza păcatelor și vrei să fii corect și să faci fapte bune și este pregătit întotdeauna să-ți dea ajutorul necesar atunci când Îl vei chema.

Poate că ai un caracter curat și nobil și o experiență bogată în slujba lui Isus Hristos. Însă trebuie, la fel ca Iosif, să îți întărești inima să reziste primei insinuări din partea ispititorului de a face răul. Singura ta plasă de siguranță este să faci din cuvântul lui Dumnezeu studiul tău. Dacă vei ascunde cuvântul Său în inima ta, nu vei greși calea datoriei și a siguranței. Această carte binecuvântată te va învăța să fii cinstit, cumpătat în toate lucrurile, modest, harnic, sincer și onest. Ascultarea de sfaturile ei te va face un companion credincios pentru tineri, influențând pururea spre cele înalte, spre puritatea caracterului; o influență care va duce departe de păcat, pe căile neprihănirii.

Va fi o astfel de viață lipsită de bucurie? Nu! Va fi plină de mângâiere și de satisfacții, deoarece aduci cerul în viața ta, pacea, peste sufletul tău și lași mărturie că „Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul” și că „descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.”

Mi-aș dori ca toți tinerii să înțeleagă cât de prețioasă este ofranda unei inimi predate lui Dumnezeu. Cu câtă dragoste păzesc îngerii pașii tinerilor care se tem de Dumnezeu și Îl iubesc. Isus îi cunoaște după nume, iar exemplul lor îi ajută pe alți tineri să facă fapte bune. Tânărul care și-a ascuns în inimă și în minte cuvintele lui Dumnezeu de avertizare și de încurajare, făgăduințele mai prețioase decât perlele, din care se poate hrăni oricând, va fi un canal viu de lumină. Acesta este legat direct de Sursa luminii. Soarele Neprihănirii Își trimite lumina și razele vindecătoare peste sufletul lui, iradiind raze de lumină peste tot în jur.

Îi sfătuiesc pe tineri să nu dedice lecturii cărților de povești sau de ficțiune momentele prețioase care le-au fost date ca să se pregătească pentru veșnicie. Astfel de lecturi vor slăbi mintea pentru bucuria lecturilor pline de putere, care întăresc intelectul și îmbunătățesc principiile morale. Lecturarea cărților de povești formează gustul pentru lecturi incitante, care îndepărtează mintea de Scriptură și ne descalifică pentru a ne face datoria; astfel de lecturi fac ca prețioasele cuvinte ale lui Dumnezeu, care ar trebui să fie de cea mai mare valoare pentru noi, să pară seci și neinteresante. Mintea trebuie să fie hrănită cu hrană curată, dacă vrem ca inima să fie curată. Gustul moral este pervertit de lecturile fictive.

Tinerii trebuie să pornească un război împotriva fiecărui obicei care are chiar și cel mai mic potențial periculos de a îndepărta sufletul de datorie și de evlavie. Aceștia să aibă perioade stabilite de rugăciune, pe care să nu le neglijeze niciodată. Dacă ies la luptă încă îngăduindu-și obiceiuri vicioase în timp ce mărturisesc a avea părtășie cu Hristos, în curând vor fi o pradă ușoară în fața șireteniei lui Satana. Însă înarmați cu cuvântul lui Dumnezeu, prețuindu-l în inimă și în minte, ei vor ieși nevătămați din fața asalturilor oamenilor sau ai vrăjmașilor lui Dumnezeu.

Fac apel la tineri să nu fie găsiți niciodată fără să aibă armura spirituală, cu care vor putea opri toate săgețile de temut ale adversarului. În numele lui Dumnezeu, ridicați stindardul adevărului și al neprihănirii – poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.

Acum aveți nevoie de armura perfectă a adevărului, de sabia Duhului, al cărei tăiș nu se va toci niciodată, ci își va croi drum prin păcat și nedreptate. Repet, Biblia este etalonul pentru tinerii care vor să-I fie loiali Împăratului cerului. „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” – „The Youth’s Instructor”, 3 august 1887