[miercuri, 8 decembrie] Cel mai prețios dar

Inima Îi aparține lui Isus. El a plătit un preț infinit pentru suflet nostru; El vine în fața Tatălui ca Mijlocitor al nostru nu pentru a cere ceva, ci ca un cuceritor care cere să I se dea ceea ce este al Său. El poate să mântuiască pe deplin, pentru că trăiește veșnic pentru a mijloci în favoarea noastră.

O inimă tânără este o jertfă prețioasă, cel mai de valoare dar ce poate fi adus în fața lui Dumnezeu. Tot ceea ce ești și toate capacitățile pe care le ai îți sunt încredințate de Dumnezeu și trebuie să I le înapoiezi ca pe o jertfă sfântă. Nu-I poți da lui Dumnezeu nimic din ceea ce nu ți-a fost dăruit mai întâi de El. De aceea, când Îi dăruiești lui Dumnezeu inima, înseamnă să Îi dai un dar care vine de la El și care Îi aparține.

Există multe lucruri care atentează la timpul, la sentimentele și la puterea tinerilor. Satana pretinde că tinerii sunt proprietatea lui și există un mare număr de tineri care pun în slujba lui toate capacitățile și talentele pe care le au. Lumea cere inima noastră, dar ea Îi aparține Celui care a răscumpărat-o. Dacă o dăm lumii, ea va fi umplută cu durere, cu necaz și cu dezamăgire; va deveni murdară și coruptă. Ar fi cel mai grav jaf să dăm lumii inimile noastre, pentru că ele Îi aparțin lui Dumnezeu.

Nu poți fii salvat dacă îți dedici inima căutării de plăceri. Dușmanul credinței a pregătit tot felul de plăceri pentru tineri în toate mediile de existență; și acestea nu se găsesc doar în orașele aglomerate, ci în orice loc unde există ființe omenești. Satana dorește cu ardoare să înroleze tineri în armata sa. Diavolul știe cu ce fel de material are de a face și și-a concentrat înțelepciunea infernală în găsirea de obiceiuri și de plăceri care să îi îndepărteze pe tineri de Isus Hristos.
Diversele distracții ale societății au dus la distrugerea a mii și zeci de mii de tineri, care, dacă nu ar fi fost aceste atracții, ar fi fost copii ascultători, respectuoși cu părinții, integri, cu sufletul curat și nobili în preocupări și în caracter. Pentru a putea scăpa de fascinațiile plăcerii, aceștia trebuie să facă un efort disperat. Ei vor trebui să se ridice cu toată tăria, să se apuce, prin credință, de puterea divină, în încercarea de a-I aparține doar lui Hristos.

Lecția fiului risipitor este dată ca învățătură pentru tineri. În viața sa de plăceri și de păcat, își risipește partea sa de avere într-o viață destrăbălată. Rămâne fără prieteni, într-o țară străină, îmbrăcat în zdrențe, flămând, tânjind chiar la hrana refuzată de porci. Ultima sa speranță este să se întoarcă, pocăit și umil, la casa tatălui său, unde este bine primit, iertat și acceptat de inima tatălui. Mulți tineri fac la fel ca el, trăind o viață destrăbălată, în mocirla plăcerilor, uitând de fântâna cu apă vie, de izvorul adevăratei plăceri, făcându-și vase sparte, care nu pot ține apa.

Chemarea lui Dumnezeu se adresează fiecărui tânăr: „Fiule, dă-Mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele.” Lui Dumnezeu Îi place să îi vadă pe tineri fericiți, de aceea le cere să Îi dea Lui inimile lor, pentru ca toate capacitățile lor să fie păstrate într-o condiție sănătoasă și viguroasă. Lor, Dumnezeu le-a încredințat darul vieții. El este Cel care face inima să bată; El dă putere fiecărei părți a corpului. Bucuria curată nu va degrada niciunul dintre darurile lui Dumnezeu. Atunci când căutăm plăceri care ne despart de Dumnezeu, păcătuim și împotriva trupului nostru, și mpotriva lui Dumnezeu. Tinerii trebuie să nu uite că în lume sunt puși la probă pentru a se dovedi dacă au un caracter care să-i facă demni de a locui împreună cu îngerii.

Când tovarășii voștri vă îndeamnă pe căi vicioase și nesăbuite și tot ce este în jurul vostru vă ispitește să Îl uitați pe Dumnezeu, să distrugeți capacitățile pe care Dumnezeu le-a pus în voi și să degradați tot ce este nobil în voi, împotriviți-vă lor. Amintiți-vă că Îi aparțineți lui Dumnezeu, sunteți cumpărați cu prețul suferinței și al agoniei Fiului lui Dumnezeu.

Dumnezeu spune: „Fiule, dă-Mi inima ta.” Vei refuza să-I dai ceea ce, de fapt este deja al Lui – ceea ce nu poți refuza fără să-ți pierzi sufletul? El îți cere inima; dă-I-o, căci este a Lui și ți-a încredințat-o ție. Dacă îți cere banii, dă-i, căci sunt ai Lui. „Voi nu vă aparțineți; căci ați fost cumpărați cu un preț.”

Domnul Isus vă cheamă în slujba Lui. El vă iubește. Dacă vă îndoiți de dragostea Sa, priviți spre Calvar. Lumina care se revarsă de la cruce vă arată dimensiunile acestei iubiri, care nu poate fi cuprinsă în cuvintele niciunei limbi. „Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește.” Trebuie să ne apropiem de poruncile lui Dumnezeu prin studiu amănunțit, iar apoi să arătăm că suntem fiii și fiicele Sale, care ascultăm de El.

Mila lui Dumnezeu vă este arătată în fiecare moment și este bine să vă gândiți cum și de unde vin binecuvântările din fiecare zi. Lăsați binecuvântările prețioase ale lui Dumnezeu să trezească recunoștința în inimile voastre. Nu puteți număra binecuvântările lui Dumnezeu, iubirea și bunătatea care vă sunt arătate, pentru că sunt la fel de multe ca picăturile de ploaie. Nori de milă sunt deasupra voastră, gata să se reverse peste voi. Dacă veți aprecia prețiosul dar al mântuirii, veți fi sensibili în fața schimbărilor zilnice în ceea ce privește ocrotirea și dragostea lui Isus și veți fi conduși pe căi de pace. Priviți la lucrurile minunate pe care le-a făcut Dumnezeu în natură și lăsați inima să se umple de recunoștință față de Creator. În cartea naturii există un studiu minunat pentru minte. Nu fiți nerecunoscători și nepăsători. Deschideți ochii înțelegerii; vedeți armonia care domnește în legile naturii și dați-I slavă Creatorului, Celui care domnește peste cer și pământ. Vedeți-L cu ochii credinței cum Se apleacă cu dragoste asupra voastră, spunând cu milă: „Fiule, dă-Mi inima ta.” Predați-vă lui Dumnezeu și atunci, cu inima plină de mulțumire, veți putea spune: „Dar știu că Răscumpărătorul Meu este viu.”

Credința voastră în Isus vă va da putere și vă va întări caracterul. Toată fericirea, pacea, bucuria și succesul în această viață depind de credința sinceră în Dumnezeu. Această credință va duce la ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu și încrederea în El vă vor ajuta să vă țineți departe de orice lucru rău și vă vor motiva pentru toate lucrurile bune. Credeți în Isus, pentru că El este Cel care ne iartă păcatele, Cel care dorește să fim fericiți în locașurile pe care ni le-a pregătit. El dorește să trăiți în prezența Lui; să aveți viață veșnică și să primiți o cunună de slavă. – „The Youth’s Instructor”, 5 ianuarie 1887