[miercuri, 17 noiembrie] Apelul lui Hristos

„Nu știți … că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț.” Noi am fost cumpărați cu sângele prețios al lui Hristos, care S-a jertfit ca un miel fără vină. Acest preț este de neegalat, infinit!”

Cu toate că Hristos ne-a cumpărat și ne cheamă să venim la El, lumea continuă să ne vrăjească cu atracțiile ei și se luptă să ne ia în stăpânire. Cine ar trebui să fiebiruitoare în conflict, dragostea pentru Dumnezeu sau dragostea pentru lume? Satana și îngerii răi sunt atenți la fiecare drum care duce spre inima omenească și caută să forțeze oamenii să accepte sugestii diabolice. Vrăjmașul caută să ne mituiască pentru a ne câștiga pentru lume, la fel cum a făcut-o cu Hristos, ispitindu-L în pustie. Dacă nu ajungem să depindem de o putere din afara și de deasupra noastră, vrăjmașul va reuși să ne distrugă. Însă privind la Isus, studiindu-I viața și personalitatea, dorindu-ne cu sinceritate să fim ca El, mințile noastre
vor fi echilibrate și vor lua deciziile corecte, astfel încât să putem birui egoismul și să alegem calea neprihănirii. Privind la Isus, ar trebui să auzim o voce care spune: „Iată drumul, mergeți pe el.” „Dacă voiește cineva să vină după Mine, [urmează condițiile] să se lepede de sine, să-și ia crucea [care ne separă direct de înclinațiile naturale] și să Mă urmeze.”

Cine se va îndepărta de orice atracție lumească, de întreprinderile pământești, care promit mari câștiguri și o gratificație egoistă, și va considera toate lucrurile o pierdere pentru a-L câștiga pe Hristos? Câștigându-L pe Hristos, câștigăm totul. Isus spune că va fi în noi „un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică.”

Fac un apel către tineri: „Alegeți azi cui vreți să slujiți.” Este nevoie să faceți o alegere hotărâtă, căci Isus a spus: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt: Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.”

Cel atotputernic în sfat este gata să te sfătuiască; Îi vei auzi glasul, te vei supune cuvintelor Sale? Isus a spus: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” El te invită să pășești pe un teren nou, aflat la mai mare înălțime decât cel pe care l-ai ocupat în trecut. Dacă inima ta este plină cu dragoste pentru Hristos, El va demonstra că este mai puternic decât patimile care ți-au condus viața, ale căror îngăduințe ți-au subminat impulsurile nobile și ți-au lăsat sufletul în voia ispitelor lui Satana.

„Voi sunteți ai voștri… căci ați fost cumpărați cu un preț.” Oamenii au obligația cea mai solemnă să-I redea lui Isus ceea ce El a cumpărat – sufletul, trupul și spiritul. Dar chiar dacă aceștia își ignoră responsabilitatea față de Dumnezeu și refuză să accepte marele dar al mântuirii, ei nu sunt scuzați de obligația de a fi slujitori credincioși ai lui Hristos. Slujind propriilor pofte, ei declară că nu sunt sub conducerea lui Hristos și în fiecare zi Îl jefuiesc pe Dumnezeu de ceea ce Îi datorează. Aceștia refuză să fie copiii lui Hristos și aleg mai degrabă să fie sclavii lui Satana. Cu uimire față de orbirea lor, repetăm cuvintele apostolului: „Cine v-a fermecat ca să nu vă supuneți adevărului?” (KJV)

Hristos invită păcătosul să vină la El. Cu ce rugăminți pline de iubire îl îndeamnă pe păcătos! Când inima păcătosului este atinsă, acesta își predă voința lui Dumnezeu, iar înclinațiile egoiste nu au mai control asupra lui, căci sclavia lui Satana este sfărâmată, iar individul ajunge un supus al lui Hristos. Impresionat de îndelunga-răbdare, de îndurarea, de compasiunea și de dragostea Lui nemăsurată, omul care se pocăiește este profund conștient de propria nevrednicie și vinovăție. Acesta își predă voința lui Dumnezeu și tânjește să-și arate loialitatea față de Hristos, căutând ocazii ca să vorbească despre bunătatea și despre dragostea Lui. El vede la Isus un farmec de neegalat, iar inima îi este captivată. A gustat dragostea lui Hristos, iar recunoștința pe care o simte în inimă este exprimată prin cuvintele adresate celor care nu cunosc bunătatea Domnului. El devine părtaș al naturii divine.

  • The Youth’s Instructor, 27 octombrie 1892
    Dragi copii, Isus vă invită să deschideți ușile inimii voastre și să-L lăsați să intre. Ce veți face? Vă veți cerceta cu grijă inima ca să vedeți lucrurile pe care le cultivați și pe care le prețuiți și care Îi displac lui Isus și țin ușa inimii voastre închisă înaintea iubitului Mântuitor? E vorba de mândrie sau de iubire de lume? Ori egoismul din inima voastră este cel care nu-L lasă pe Isus să Se apropie? Orice ar fi, nu-L mai țineți afară pe Isus. Scoateți aceste lucruri din inima voastră. Mergeți singuri deoparte și rugați-vă pentru har, pentru harul biruitor. Muriți față de aceste păcate și schimbați-le cu Isus, cu prezența, cu dragostea și cu puterea Sa.
  • Isus a spus: „Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el, cu Mine.” Ai auzit glasul lui Isus? Ai răspuns chemării Lui? Mesajul direct și salvator ți-a pus stăpânire pe suflet? A lucrat o reformă în viața ta? Sau te-ai închis față de acest glas prețios și te-a sufocat confuzia lumii? Poți să-I auzi glasul dacă vrei. Mai întâi trebuie să asculți, apoi să-I auzi glasul; golește-ți inima de păcatele care te asaltează, astfel încât să faci loc pentru Isus, ca să poată veni să locuiască acolo.
  • Copii, ca să biruiți asalturile răului trebuie să vă rugați și să vegheați asupra voastră cu o grijă geloasă. Harul lui Dumnezeu vă este suficient. Este suficient chiar și pentru cei mai slabi; și cei puternici trebuie să depindă de același har; altfel, vor pieri. Pentru a obține acest har, trebuie să vă retrageți în cămăruța voastră și acolo să vă rugați lui Dumnezeu: „Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic!” Fiți sârguincioși și sinceri. Rugăciunea arzătoare este de mare folos. Atunci când veți simți cu sinceritate că veți pieri fără ajutorul lui Dumnezeu, atunci acesta va veni. După aceea, fiind înfometați și însetați după neprihănire, Isus va veni și va cina cu voi, și voi cu El. Adesea, credința voastră va fi testată, încercată; dar nu obosiți. Fiți perseverenți în eforturile voastre. Aveți încredere în Dumnezeu, iar inima voastră va fi din nou voioasă, având sentimentul păcatului iertat și o încredere sfântă în Mântuitorul vostru. – The Youth’s Instructor, 1 octombrie 1857