[miercuri, 13 octombrie] Un mesaj pentru tinerii noștri

Există cărți de o importanță vitală care nu sunt căutate de tinerii noștri. Acestea sunt neglijate deoarece nu sunt atât de interesante pentru ei precum lecturile ușoare.

Trebuie să-i avertizăm pe tineri să pună mâna să citească astfel de lecturi, care se recomandă de la sine pentru construirea unui caracter creștin. Cele mai distinctive puncte ale credinței noastre ar trebui să fie imprimate în memoria tinerilor. Ei au aruncat o privire asupra acestor adevăruri, dar nu au cunoștințele care să-i conducă să privească studierea lor cu bunăvoință. Tinerii noștri ar trebui să citească lecturile care vor avea un efect sănătos și de sfințire asupra minții. Au nevoie de aceasta pentru a putea discerne ce este religia adevărată, mai ales că sunt multe lecturi bune care nu sunt sfinte.

Acum este timpul, acum este ocazia să lucrăm pentru tineri. Trebuie să le spunem că ne aflăm în vremuri primejdioase și că trebuie să știm cum să discernem adevărata evlavie. Tinerii noștri trebuie să fie ajutați, înălțați și încurajați, dar într-un mod potrivit; poate că nu așa cum și-o doresc, ci într-un fel care să-i ajute să aibă minți sfințite. Mai mult decât orice, au nevoie de o religie bună, care să-i sfințească.

Nu mă aștept să mai trăiesc mult. Lucrarea mea este aproape terminată. Spuneți-le tinerilor noștri că vreau să-i încurajez prin cuvintele mele să aibă acel stil de viață care se va dovedi a fi cel mai atrăgător pentru inteligențele cerești și că trebuie să aibă cea mai nobilă influență asupra altora.

Noaptea, alegeam și puneam deoparte cărțile care nu le aduc niciun avantaj tinerilor. Ar trebui să alegem pentru ei cărți care să-i încurajeze să urmeze o viață a sincerității și care să-i conducă să deschidă Cuvântul. Acest lucru mi-a fost prezentat în trecut și m-am gândit să vi-l prezint și vouă ca pe o garanție. Nu ne putem permite să le dăm tinerilor lecturi lipsite de valoare. Sunt necesare cărți care sunt o binecuvântare pentru minte și pentru suflet. Aceste lucruri sunt privite cu prea multă ușurință; prin urmare, oamenii noștri ar trebuie să se familiarizeze cu ceea ce spun.

Nu cred că ar trebui să scriu mai multe Mărturii pentru poporul nostru. Aceia dintre noi care au o minte puternică știu ce este bine pentru înălțarea și pentru întărirea lucrării. Dar cu dragostea lui Dumnezeu în inimile lor, ei trebuie să meargă tot mai în profunzime în ceea ce privește studierea lucrurilor spirituale. Îmi doresc foarte mult ca tinerii noștri să aibă o clasă de lectură adecvată, pe care să o folosească apoi și cei mai în vârstă. Trebuie să ne menținem privirile ațintite asupra atracției religioase a adevărului. Trebuie să ne menținem mintea și creierul deschise pentru adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. Satana vine atunci când oamenii sunt nepregătiți și inconștienți. Nu trebuie să ne simțim satisfăcuți că solia de avertizarea fost deja prezentată. Trebuie să o facem cunoscută iar și iar.

Am putea începe un curs de lectură atât de interesant și de captivant încât să atragă și să influențeze multe minți. Dacă sunt scutită de activități fizice, ar trebui să ajut cu bucurie la pregătirea cărților pentru tineri.

Există o lucrare care trebuie să fie făcută pentru tineri, prin care mințile lor trebuie să fie impresionate și modelate de adevărul sfințitor al lui Dumnezeu. Dorința mea sinceră este ca tinerii noștri să găsească adevăratul sens al îndreptățirii prin credință și al perfecțiunii caracterului care să-i pregătească pentru viața veșnică. Nu mă aștept să mai trăiesc mult și las această solie pentru tineri, ca să nu eșueze în atingerea țelului pe care și-l aleg.

Îmi sfătuiesc frații să încurajeze tinerii să mențină tot timpul la un nivel înalt măreția și harul lui Dumnezeu. Lucrați să rugați-vă constant pentru a avea sentimentul scump al religiei adevărate. Introduceți în viața voastră binecuvântarea și atractivitatea sfințeniei și a harului lui Dumnezeu. Am simțit o povară privind acest subiect, deoarece știu că este neglijat.

Nu am nicio asigurare că viața mea va mai dura mult, dar simt că sunt acceptată de Domnul. El știe cât de mult am suferit și am fost martoră la standardele joase de viețuire adoptate de așa-numiții creștini. Am simțit că era imperativ ca adevărul să fie văzut în viața mea și ca mărturia mea să ajungă la oameni. Vreau ca toți să faceți tot ce puteți pentru a le distribui scrierile mele și oamenilor din alte țări.

Spuneți-le tinerilor că au multe avantaje spirituale. Dumnezeu vrea ca ei să facă eforturi sincere pentru a prezenta adevărul în fața oamenilor. Mă impresionează că am această datorie specială de a spune aceste lucruri. – „The Review and Herald”, 15 aprilie 1915