[duminică, 13 decembrie]

Citește secțiunea Caz în studiu și răspunde la întrebările de la Fișă de studiu. Domnul a dezvăluit planul cu privire la purificarea Sanctuarului. Sanctuarul prefigura jertfa lui Isus, care îndepărta păcatele întregii lumi. Dumnezeu a rostit avertizări cu privire la faptul că Satana va veni cu o contrafacere la planul de mântuire. Să mergi la un preot sau la un sfânt, să înalți o rugăciune sau să-i ceri iertare, în loc să-I ceri lui Dumnezeu, este o eroare prin care se încearcă anularea puterii jertfei lui Isus pentru iertarea păcatelor noastre, dar și împiedicarea intrării noastre în legătură directă cu Tatăl, prin rugăciune. Dumnezeu a făcut cunoscută această profeție pentru a-i avertiza pe oameni cu privire la practicile eronate care îi așteaptă. Vrăjmașul folosește deseori contrafaceri pentru a ne distrage atenția de la planul lui Dumnezeu. Ce alte falsuri de acest gen ai mai întâlnit? Cum ai reacționat la ele?

Caz în studiu

În al treilea an al domniei împăratului Belşaţar, mie, Daniel, mi s-a arătat o viziune, după cea care mi se arătase înainte. În timp ce căutam să înţeleg aceste lucruri, iată că a venit un ţap din apus, străbătând toată suprafaţa pământului, fără să atingă însă pământul. Ţapul avea un corn impunător între ochi.

Ţapul a continuat să crească în putere, dar, când a ajuns la culmea puterii sale, cornul cel mare i s-a rupt. În locul lui au ieşit alte patru coarne, impunătoare, înspre cele patru vânturi ale cerului.

Dintr-unul din ele a ieşit un corn mai mic, care a crescut peste măsură de mult spre sud, spre răsărit şi spre ţara cea minunată. 10 S-a înălţat până la oştirea cerurilor, a aruncat la pământ o parte din oştire şi din stele şi le-a călcat în picioare. S-a înălţat până la Căpetenia oştirii şi i-a luat jertfa continuă, iar locul Sanctuarului Lui a fost dărâmat. Oştirea şi jertfa continuă au fost date pe mâna lui din pricina nelegiuirii. Cornul a aruncat adevărul la pământ şi a reuşit în ceea ce a făcut.

Atunci am auzit un sfânt vorbind şi un alt sfânt întrebându-l pe cel ce vorbea: „În cât timp se va împlini viziunea despre jertfa continuă, despre nelegiuirea care a adus pustiire şi despre călcarea în picioare a Sfântului Lăcaş şi a oştirii?“ El mi-a dat mie răspunsul: „Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Lăcaş va fi curăţit.“

Am auzit un glas de om venind din mijlocul râului Ulai care striga şi zicea astfel: „Gabriele, fă-l să înţeleagă această viziune!“

Ţapul cel aprig este împăratul Greciei. Cornul cel mare, care era între ochii lui, este primul împărat.

La sfârşitul domniei lor,
când păcatele răzvrătiţilor vor fi la culme,
se va ridica un împărat semeţ
şi iscusit în uneltiri.

El va fi puternic, dar nu prin propria-i putere;
va face pustiiri de necrezut
şi va reuşi în ceea ce va face.
Îi va nimici pe cei puternici
şi pe poporul sfinţilor.

Datorită vicleniei lui,
va face înşelăciunea să biruiască prin mâna lui
şi apoi se va mândri în inima lui.
Va distruge pe mulţi care se credeau în siguranţă
şi va sta chiar împotriva Căpeteniei căpeteniilor,
dar va fi zdrobit, fără ajutorul vreunei mâini omeneşti.

Eu, Daniel, am fost istovit şi bolnav câteva zile, dar apoi m-am sculat şi m-am ocupat de treburile împăratului. Eram uimit din pricina viziunii pe care nimeni nu o putea înţelege. (Daniel 8:1,5,8-14,16,21,23-25,27)

Fișă de studiu

  1. Care a fost reacția lui Daniel la viziunea dată de Dumnezeu? De ce crezi că a reacționat așa?
  2. Țapul avea un corn care la început a fost mic, dar ulterior a crescut până la cer. Ce fel de lucruri avea să facă acest corn?
  3. Dumnezeu a promis că acest corn mic va fi distrus, dar nu pentru multă vreme. De ce crezi că Dumnezeu avea să permită ca acest corn să scape nepedepsit pentru ceea ce a făcut până atunci?
  4. Ce ne învață despre Dumnezeu acest pasaj?
  5. Cum putem folosi aceste informații în viața noastră de zi cu zi?