[duminică, 22 noiembrie]

Citește secțiunea Caz în studiu și apoi răspunde la întrebările de la Fișă de studiu. Daniel 5 zugrăvește portretele a doi indivizi complet diferiți – Daniel și Belșațar. Cum l-ai descrie pe Daniel? Cum l-ai descrie pe Belșațar?
Amintește un aspect al caracterului lui Dumnezeu care apare evident în pasajul studiat.
Dacă ar trebui să-i împărtășești unui prieten cea mai importantă lecție pe care Dumnezeu vrea să o învățăm din acest episod, care ar fi această lecție?

Caz în studiu

Împăratul Belşaţar a dat un ospăţ mare celor o mie de nobili ai săi şi a băut vin împreună cu ei. 2 În cheful vinului, Belşaţar a poruncit să fie aduse vasele de aur şi de argint pe care tatăl[a] său, Nebucadneţar, le luase din Templul[b] de la Ierusalim, pentru ca împăratul să bea din ele împreună cu nobilii săi, cu soţiile sale şi cu ţiitoarele sale. 3 Aşadar, au adus vasele de aur care fuseseră luate din Templu, din Casa lui Dumnezeu din Ierusalim, şi împăratul împreună cu nobilii săi, cu soţiile sale şi cu ţiitoarele sale au băut din ele. 4 Au băut vin şi i-au lăudat pe zeii de aur, de argint, de bronz, de fier, de lemn şi de piatră.

5 Chiar în clipa aceea au apărut degetele unei mâini de om care scria în faţa sfeşnicului, pe tencuiala peretelui din palatul împărătesc. Împăratul a văzut palma mâinii care scria. 6 Atunci împăratul a pălit la faţă şi gândurile l-au îngrozit atât de tare, încât i-au slăbit încheieturile coapselor, iar genunchii i s-au izbit unul de altul. 7 Împăratul a strigat cu glas tare să fie aduşi descântătorii, astrologii[c] şi ghicitorii. Împăratul le-a zis înţelepţilor Babilonului astfel: „Oricine va citi scrierea aceasta şi-mi va spune interpretarea ei, va fi îmbrăcat în purpură, va avea un lanţ de aur la gât şi va fi al treilea la conducerea împărăţiei.[d]“

8 Au intrat toţi înţelepţii Babilonului, dar nu au putut nici să citească scrierea şi nici să facă cunoscută împăratului interpretarea ei. 9 Atunci împăratul Belşaţar s-a îngrozit şi mai tare, a pălit la faţă, iar nobilii au rămas înmărmuriţi.

10 Împărăteasa[e], la auzul cuvintelor împăratului şi ale nobililor lui, a intrat în sala de ospăţ şi a zis: „Să trăieşti veşnic, împărate! Să nu te înspăimânte gândurile tale şi să nu păleşti la faţă! 11 Există în împărăţia ta un om care are în el duhul sfinţilor zei şi despre care, pe vremea tatălui tău, s-a descoperit că are lumină, agerime şi o înţelepciune ca înţelepciunea zeilor. Împăratul Nebucadneţar, tatăl tău, l-a pus căpetenie peste magicieni, peste descântători, peste astrologi şi peste ghicitori, 12 deoarece s-au găsit în el, adică în Daniel – numit de împărat şi Beltşaţar – un duh deosebit, ştiinţă şi agerime în interpretarea viselor, în desluşirea enigmelor şi în dezlegarea lucrurilor încâlcite. Acum dar, să fie chemat Daniel şi el îţi va spune interpretarea!“ (Daniel 5:1-12)

 

Fișă de studiu

  1. Subliniază personajele principale ale acestui episod biblic. Care sunt elementele noi pentru tine, legate de căderea Babilonului?
  2. Subliniază pasajele care ne transmit informații despre caracterul lui Belșațar. Marchează cu un asterix acele elemente care transmit idei despre caracterul lui Daniel. Ce categorie de exilați se află în centrul acestei istorii, dar nu sunt menționați pe nume?
  3. Care ar fi două lecții pe care le-ai învățat din pasajul biblic studiat în această săptămână?
  4. Unde vezi exercitată puterea și de către cine?