[miercuri, 18 noiembrie]

Citește Reperele acestei săptămâni și găsește pasajul care astăzi se adresează în mod direct inimii tale.

„Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe.” (1 Petru 5:6)

„I-a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și i-a înălțat pe cei smeriți.” (Luca 1:52)

„Domnul oștirilor a luat această hotărâre, ca să rușineze mândria a tot ce strălucește și să-i smerească pe toți cei mari ai pământului.” (Isaia 23:9)

„Căci Domnul are plăcere de poporul Său și-i slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i.” (Psalmii 149:4)

„Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul!” (Matei 5:5)

Poate că au fost situații când ai aspirat la glorie și faimă și ai nevoie să ți se aducă aminte că, deși dorința lui Dumnezeu este ca tu să atingi excelența, nu trebuie să uiți niciodată ce înseamnă adevărata glorie sau măreție. În lumina acestor pasaje, cum ai defini adevărata măreție? Gândește-te la cineva cunoscut care a atins gloria și renumele, dar a rămas modest. Rostește o rugăciune de mulțumire pentru această persoană valoroasă.