[marți, 10 noiembrie]

În citatul de la rubrica Flash se afirmă că ne vom confrunta cu teste similare, care ne vor pune la încercare încrederea în iubirea lui Dumnezeu și în planul și ocrotirea Sa supremă. Ce ar putea să-ți inspire curajul de a acționa asemenea acestor trei tineri? Ce ai putea face pentru a-ți consolida încrederea în Dumnezeu și a spori șansele de a rezista într-un imperiu cu un conducător mult mai puternic, atunci când va sosi vremea?

Flash

„În perioada de încheiere a istoriei pământului, Dumnezeu va lucra cu putere în favoarea celor care vor sta neclintiți de partea binelui. Acela care a umblat cu [tinerii] iudei în cuptorul încins va fi cu urmașii Săi oriunde se vor afla. Prezența Lui neîntreruptă îi va încuraja și îi va susține. […] Satana împreună cu toată oștirea răului nu-l va putea distruge nici pe cel mai slab dintre sfinții lui Dumnezeu. Îngerii care excelează în putere îi vor ocroti și, în favoarea lor, Iehova Se va descoperi ca «Dumnezeu al dumnezeilor», în stare să mântuiască în chip desăvârșit pe aceia care și-au pus și își pun încrederea în El.” (Profeți și regi, p. 513)