[miercuri, 28 octombrie]

Cât de importantă este supunerea, ascultarea? Citește Romani 5:19.

Căci aşa cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot astfel, prin ascultarea Unuia Singur, cei mulţi vor fi făcuţi drepţi.

Aici se afirmă că lumea a fost salvată prin ascultarea unuia singur (Isus!). Tot la fel, lumea a căzut în păcat prin neascultarea unui singur om (Adam). Se poate trage concluzia că acest concept al ascultării poate schimba radical cursul vieții noastre.
„Cât de importantă este ascultarea pentru noi?” Aceasta este o întrebare la care fiecare trebuie să răspundă în lumina relației noastre cu Dumnezeu.