[miercuri, 21 octombrie]

Citește Reperele acestei săptămâni și pune-le în ordine, de la 1 la 5, în funcție de succesiunea în care le-ai folosi în cadrul unui studiu biblic cu cineva care se luptă să ia o poziție fermă de partea lui Dumnezeu. Poate știi pe cineva care ezită între a lua o decizie și a nu lua o decizie. Cum ai organiza aceste versete pentru a-i fi de ajutor în procesul de luare a deciziei corecte? Ce alte texte ai putea include?

Repere

„Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luare aminte la bunătățile Domnului.” (Psalmii 107:43)

„Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă pre- faceți, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.” (Romani 12:2)

„Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului de- cât să asculți la cântecul celor fără minte.” (Eclesiastul 7:5)

„Chiar dacă aveți de suferit pentru nepri- hănire, ferice de voi! N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați!” (1 Petru 3:14)

„Să nu fie ca părinții lor, un neam ne- ascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu!” (Psalmii 78:8)

„Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.” (Ioan 3:20)