[duminică, 4 octombrie]

Citește secțiunea Caz în studiu. Răspunde la întrebări. Regele din Iuda nu prea reușea să accepte observațiile și mustrările. El nu voia să audă avertizările lui Ieremia.
Deseori, nici nouă nu ne place să auzim cuvinte de mustrare și reacționăm, atacându-l pe cel care ne mustră. Unii oameni aleg să ignore Cuvântul lui Dumnezeu. Dar chiar dacă avertizările sunt ignorate, mesajul este încă acolo; la orizont se văd nori de furtună și trebuie să fim pregătiți.

Caz în studiu 

În al patrulea an al lui Iehoiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda, a venit următorul cuvânt din partea Domnului la Ieremia: 2 „Ia un sul şi scrie pe el toate cuvintele pe care ţi le-am spus cu privire la Israel, la Iuda şi la toate celelalte neamuri, din ziua când am început să-ţi vorbesc, din perioada lui Iosia şi până în ziua de azi. 3 Poate când Casa lui Iuda va auzi toate nenorocirile pe care Eu plănuiesc să le aduc asupra lor, se vor întoarce fiecare de la căile lor rele şi le voi ierta astfel nelegiuirea şi păcatul.“

4 Ieremia l-a chemat pe Baruc, fiul lui Neria, şi acesta a început să scrie într-un sul, după cum îi dicta Ieremia, toate cuvintele pe care Domnul i le spusese lui Ieremia. 5 Apoi Ieremia i-a dat lui Baruc următoarea poruncă: „Eu sunt împiedicat să pot să intru în Casa Domnului. 6 De aceea, du-te tu în Casa Domnului, în ziua postului, şi citeşte în auzul poporului cuvintele Domnului, pe care le-ai scris pe sul întocmai cum ţi le-am dictat. Citeşte-le şi în auzul tuturor celor din Iuda care vin din cetăţile lor. 7 Poate vor înălţa o rugăciune înaintea Domnului şi se vor întoarce fiecare de la căile lor rele, căci mare este mânia şi furia pe care le-a rostit Domnul împotriva acestui popor.“

8 Baruc, fiul lui Neria, a făcut tot ce i-a poruncit profetul Ieremia; el a citit din sul cuvintele Domnului, în Casa Domnului.

21 Regele l-a trimis pe Iehudi ca să aducă sulul. Iehudi s-a dus şi a adus sulul din odaia scribului Elişama şi l-a citit înaintea regelui şi înaintea tuturor conducătorilor care stăteau lângă rege. 22 Regele locuia în reşedinţa de iarnă, fiindcă era luna a noua, iar în faţa lui, în vatră, era aprins un foc. 23 După ce Iehudi citea trei sau patru coloane din sul, regele le tăia cu un cuţitaş de răzuit şi le arunca în focul din vatră, până ce întregul sul a ars în întregime. 24 Regele şi toţi slujitorii lui au ascultat toate cuvintele acestea, dar nu s-au îngrozit şi nu şi-au sfâşiat hainele. 25 Chiar dacă Elnatan, Delaia şi Ghemaria au stăruit pe lângă rege să nu ardă sulul, el nu i-a ascultat, 26 ci i-a poruncit lui Ierahmeel, fiul regelui, lui Seraia, fiul lui Azriel şi lui Şelemia, fiul lui Abdeel, să pună mâna pe scribul Baruc şi pe profetul Ieremia. Dar Domnul îi ascunsese. (Ieremia 36:1-8,21-26)

 

Fișă de studiu

  1. În acest moment, Dumnezeu era încă pregătit să oprească pedeapsa, dacă poporul din Iuda s-ar fi pocăit?
  2. Care a fost scopul cu care Ieremia l-a trimis pe Baruc să citească din carte, înaintea poporului? De ce nu a citit însuși Ieremia?
  3. Care a fost reacția regelui și a sfetnicilor lui la mesajul citit de Baruc? Ce crezi că voia regele să transmită prin gestul lui?
  4. Care crezi că e cea mai bună modalitate de a-i avertiza pe oameni cu privire la consecințele faptelor lor? Tu ce fel de avertizare intenționezi să iei în seamă?