[duminică, 20 septembrie]

După ce citești secțiunea Caz în studiu și răspunzi la întrebările de la Fișă de studiu, încearcă să-ți imaginezi situația transpusă în zilele noastre. Ce mesaj crezi că îți transmite Dumnezeu în acest pasaj?

Când a vrut să realizeze o reformă, Iosua a început printr-o curățenie în templu, pentru a-i readuce pe oameni în prezența Domnului. Ce fel de curățenie crezi că poți să faci din punct de vedere spiritual în această săptămână, pentru a reuși să ajungi în prezența lui Dumnezeu? Gândește-te la anumite măsuri concrete pe care le poți lua pentru a face loc în viața ta Cuvântului lui Dumnezeu.

Caz în studiu

Iosia era în vârstă de opt ani când a devenit rege şi a domnit la Ierusalim timp de treizeci şi unu de ani. Mama sa se numea Iedida şi era fiica lui Adaia din Boţkat. 2 El a făcut ce este drept înaintea Domnului şi a umblat în toate căile strămoşului său David, fără a se abate la dreapta sau la stânga.

3 În al optsprezecelea an al domniei sale, regele Iosia l-a trimis pe scribul său, Şafan, fiul lui Aţalia, fiul lui Meşulam, la Casa Domnului, zicându-i: 4 „Du-te la marele preot Hilchia şi spune-i să strângă argintul care a fost adus la Casa Domnului, cel care fusese adunat de la oameni de către paznicii porţii. 5 Să se dea acest argint celor ce supraveghează lucrarea la Casa Domnului, iar aceştia să-l dea lucrătorilor care sunt la Casa Domnului, adică celor ce fac restaurarea Casei: 6 tâmplarilor, constructorilor şi zidarilor. Să li se mai dea şi pentru cumpărarea lemnelor şi a pietrelor cioplite necesare pentru restaurarea Casei, 7 dar să nu se ceară nici o socoteală oamenilor cărora li se încredinţează argintul, căci ei lucrează cinstit.“

8 Atunci marele preot Hilchia i-a zis scribului Şafan: „Am găsit Cartea Legii în Casa Domnului!“ Hilchia i-a dat Cartea lui Şafan, iar acesta a citit-o. 9 Scribul Şafan s-a dus la rege şi i-a adus regelui următorul mesaj: „Slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în Casă şi l-au dat celor ce supraveghează lucrarea la Casa Domnului.“ 10 Apoi scribul Şafan l-a înştiinţat pe rege, zicându-i: „Preotul Hilchia mi-a dat o Carte.“ Şi Şafan a citit din ea înaintea regelui.

11 Când a auzit regele cuvintele din Cartea Legii şi-a sfâşiat hainele. 12 Şi regele le-a poruncit preotului Hilchia, lui Ahikam, fiul lui Şafan, lui Acbor, fiul lui Micaia, scribului Şafan şi lui Asaia, slujitorul regelui, astfel: 13 „Duceţi-vă şi întrebaţi-L pe Domnul pentru mine, pentru popor şi pentru întreg Iuda, în legătură cu ceea ce este scris în această Carte, care a fost găsită. Căci mare este mânia Domnului, care s-a aprins împotriva noastră pentru că strămoşii noştri nu au ascultat cuvintele acestei Cărţi şi nu au împlinit tot ce este scris în ea cu privire la noi.“ (2 Împărați 22:1-13)

 

Fișă de studiu

  1. Încercuiește toate personajele acestui fragment biblic. Cine sunt și care este contribuția lor?
  2. Subliniază care crezi tu că e cuvântul-cheie, propoziția și versetul-cheie din acest pasaj. De ce crezi că este important acest pasaj din Scriptură?
  3. Ce adevăruri cu privire la oameni, în general, reies din această istorie? Ce adevăruri despre Dumnezeu ai reușit să înțelegi?
  4. De ce alt eveniment relatat în Biblie îți aduce aminte acest pasaj și de ce?
  5. E posibil ca, pentru aproape 100 de ani, cartea Legii să nu fi fost citită și nici măcar amintită de rege sau de popor. Imaginează-ți scena în care ea a fost regăsită și descrie câteva emoții și sentimente trăite de rege și de popor în timp ce o ascultau.
    Există în acest fragment… …un exemplu de urmat?…o rugăciune de înălțat? …un păcat de mărturisit?…o provocare de confruntat? …o promisiune de împlinit? …un adevăr de crezut?…o acțiune de întreprins?
  6. Crezi că Israel a alunecat în idolatrie pentru că a pierdut Cartea? Sau a pierdut și a dat la o parte Cartea tocmai pentru că a ales în mod conștient idolatria?
  7. Ce crezi că l-a făcut pe Iosia, la o vârstă atât de mică, să producă o schimbare atât de mare în Israel?