Alte rubrici din studiu

Știai că?

Unii oameni din poporul lui Dumnezeu și-au oferit copiii ca sacrificii umane în cinstea zeului amonit Moloh. Aceste jertfe erau aduse într-un loc numit Tofet sau altar, în valea Ben-Hinom. Profetul Mica sugerează care e posibil să fi fost motivul: „Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu?” (Mica 6:7) Ei credeau că această practică Îi va plăcea lui Dumnezeu.

 

Cu alți ochi

„Oamenii își croiesc dumnezeul lor în funcție de înțelegerea pe care o au. Întâi își fac dumnezeul și apoi i se închină.” – Oscar Wilde, poet, romancier și dramaturg irlandez, secolul XIX

„O persoană care se închină la ceva, nu are nicio îndoială cu privire la acest lucru. Am putea crede că tributul nostru este adus în secret, în adâncul întunecat al inimii noastre, dar acesta va ieși la iveală. Ceea ce ne domină imaginația și gândurile va determina cursul vieții noastre și caracterul nostru. Prin urmare, trebuie să fim atenți cu ale- gerea obiectului închinării noastre, deoarece vom deveni asemenea ființei și lucrului la care ne închinăm.” – Ralph Waldo Emerson, poet, eseist și filosof american, secolul XIX