[duminică, 23 august]

După ce ai citit pasajul de la secțiunea Caz în studiu și ai răspuns la cerințele de la Fișă de studiu, pune-ți următoarea întrebare: Exista cineva căruia Ahaz i s-ar fi putut adresa pentru un sfat înțelept? Încearcă să afli ce profeți se aflau în Iuda în timpul domniei lui Ahaz. (Sugestie: Unul dintre ei se numără printre cei mai mari profeți din Vechiul Testament.)

Caz în studiu

Ahaz, fiul lui Iotam, regele lui Iuda, a devenit rege în al şaptesprezecelea an al domniei lui Pekah, fiul lui Remalia. 2 Ahaz era în vârstă de douăzeci de ani când a început să domnească şi a domnit la Ierusalim timp de şaisprezece ani. El nu a făcut ce este drept înaintea Domnului, Dumnezeul lui, cum făcuse strămoşul său David, 3 ci a umblat în căile regilor lui Israel. El l-a trecut chiar şi pe fiul său prin foc, potrivit obiceiurilor idolatre ale popoarelor pe care le izgonise Domnul dinaintea israeliţilor. 4 De asemenea, el a adus jertfe şi tămâie pe înălţimi, pe dealuri şi sub orice copac verde.

5 Atunci Reţin, regele Aramului, şi Pekah, fiul lui Remalia, regele lui Israel, au pornit război împotriva Ierusalimului. L-au asediat pe Ahaz, dar nu l-au putut învinge. 6 În vremea aceea, Reţin, regele Aramului, a readus Elatul sub stăpânirea Aramului, izgonindu-i pe iudei. Astfel edomiţii s-au întors la Elat şi au locuit acolo până în ziua de azi.

7 Ahaz a trimis nişte soli la Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, ca să-i spună:

„Eu sunt slujitorul şi fiul tău! Vino şi salvează-mă de regele Aramului şi de regele lui Israel, care s-au ridicat împotriva mea.“

8 Ahaz a luat argintul şi aurul care se aflau în Casa Domnului şi în vistieriile palatului regelui şi le-a trimis ca dar împăratului Asiriei. 9 Împăratul Asiriei l-a ascultat. Şi astfel împăratul Asiriei a înaintat împotriva Damascului şi l-a capturat. Apoi i-a dus pe locuitori în captivitate la Chir şi l-a ucis pe Reţin. 10 Regele Ahaz a plecat la Damasc pentru a-l întâlni pe Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei. Când a văzut altarul care era în Damasc, regele Ahaz a trimis preotului Urie copia şi modelul altarului împreună cu toate măsurile lui. 11 Preotul Urie a zidit un altar întocmai după modelul trimis din Damasc de regele Ahaz; şi preotul Urie l-a terminat înainte de întoarcerea regelui din Damasc. 12 Când s-a întors regele din Damasc şi a văzut altarul, s-a apropiat de el şi a adus jertfe pe el. (2 Regi 16:1-12)

Fișă de studiu

  1. Ai mai citit până acum acest pasaj din Biblie? Care sunt elementele noi pentru tine?
  2. Marchează cu un X textele în care e vorba de situații când Ahaz ar fi trebuit să se sfătuiască cu Dumnezeu. Încercuiește numele tuturor personajelor „secundare” care au jucat un rol în viața lui Ahaz. Ce contribuție a avut fiecare?
  3. Ce lecții spirituale poți să iei din acest pasaj?
  4. Unde vezi intervenția lui Dumnezeu în cadrul acestui episod biblic? Observi mâna lui Dumnezeu pretutindeni în viața lui Ahaz sau în situațiile în care s-a trezit pus?