[duminică, 2 august]

Citește povestea lui Osea și a Gomerei în secțiunea Caz în studiu. Este o istorie scandaloasă și dureroasă, în același timp. Cu care personaje te poți identifica? De ce? Ce sentimente crezi că au avut în comun Dumnezeu și Osea?
Atât Osea, cât și Dumnezeu știau cum e să pierzi pe cineva iubit. Când s-a îndepărtat de soțul ei, Gomera a mers atât de departe, încât a ajuns să fie vândută ca sclavă. Dumnezeu l-a trimis pe Osea s-o răscumpere. Ce sentimente crezi că a avut Gomera în timp ce era pe post de exponată la o licitație și l-a văzut pe Osea printre cei care licitau pentru ea? În ce măsură te asemeni cu Gomera?

 

Caz în studiu

„Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, i-a zis: «Du-te și ia-ți o nevastă prostituată și copii din infidelitate; căci țara a săvârșit o mare infidelitate, părăsindu-L pe Domnul!» El s-a dus și a luat-o pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit și i-a născut un fiu.”

„Va alerga după amanții ei, dar nu-i va ajunge; îi va căuta, dar nu-i va găsi. Apoi va zice: «Hai să mă întorc iarăși la bărbatul meu cel dintâi, căci eram mai fericită atunci decât acum!»”

„Domnul mi-a zis: «Du-te iarăși și iubește o femeie iubită de un amant și infidelă; iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alți dumnezei și care iubesc turtele de stafide!»

Mi-am cumpărat-o cu cincisprezece sicli de argint, un omer de orz și un letec de orz. Și i-am zis: «Rămâi multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat și voi fi și eu la fel cu tine!» Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod și fără terafimi. După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce și Îl vor căuta pe Domnul, Dumnezeul lor, și pe împăratul lor David; și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății Lui, în vremurile de pe urmă.”

„Când era tânăr Israel, îl iubeam și l-am chemat pe fiul Meu din Egipt. Dar cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se îndepărtau: au adus jertfe Baalilor și tămâie chipurilor idolești. Și totuși Eu l-am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe; dar n-au văzut că Eu îi vindecam. I-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste, am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă gură. M-am plecat spre ei și le-am dat de mâncare. […] Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în Mine și tot lă- untrul Mi se mișcă de milă! Nu voi lucra după mânia Mea aprinsă, nu îl voi mai nimici pe Efraim; căci Eu sunt Dumnezeu, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să prăpădesc.”

Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adavărat! Căci mânia Mea s-a abătut de la ei!”
(Osea 1:2,3; 2:7; 3:1-5; 11:1-4,8,9; 14:4)

 

Fișă de studiu

  1. Ce i-a spus Dumnezeu lui Osea să facă?
  2. Ce știm despre soția lui Osea?
  3. Cum s-a purtat Israel cu Dumnezeu?
  4. Cum s-a purtat Dumnezeu cu Israel când Israel L-a uitat pe Dumnezeu și a făcut ce a vrut?
  5. Ce crezi că a simțit Dumnezeu când a văzut ce face Israel?
  6. Încercuiește cuvintele care exprimă emoții și sentimente. Cum te-ai simți dacă ai fi căsătorit cu cineva ca Gomera?
  7. Ce crezi că simte Dumnezeu în legătură cu relația pe care o are cu tine?
  8. Ce crezi că încearcă Dumnezeu să ne transmită prin căsnicia lui Osea cu Gomera?
  9. Ce promisiune divină găsești în această relatare?