[duminică, 19 iulie]

Repovestește istoria lui Naaman din următoarele puncte de vedere:

• al fetei sclave.

• al îngerului păzitor al lui Naaman.

• al regelui lui Israel (citește 2 Regi 5:4-7).

„Naaman s-a dus și i-a spus stăpâ- nului său: «Fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa.» Și împă- ratul Siriei a zis: «Du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăra- tului lui Israel.» A plecat, luând cu el zece talanți de argint, șase mii de sicli de aur și zece haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea, care glăsuia așa: «Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slu- jitorul meu Naaman ca să-l vin- deci de lepra lui.» După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis: «Oare sunt eu Dumnezeu, ca să omor și să învii, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțe- legeți că el caută prilej de ceartă cu mine.»” (2 Împărați 5:4-7)

 

Studiu de caz

1 Naaman era conducătorul oştirii regelui Aramului[a]. El era un om important pentru stăpânul său şi totodată foarte respectat, pentru că prin el dăduse Domnul victorie lui Aram. Însă omul acesta, care ajunsese un războinic viteaz, era lepros[b]. 2 Arameii ieşiseră la luptă în cete şi luaseră captivă o tânără din ţara lui Israel. Ea a ajuns slujitoarea soţiei lui Naaman. 3 Într-o zi ea a zis stăpânei sale: „Dacă stăpânul meu ar merge la profetul din Samaria, el l-ar vindeca de lepra lui.“

9 Naaman a venit cu alaiul său de cai şi care şi s-a oprit la poarta casei lui Elisei. 10 Elisei i-a trimis un mesager, spunându-i: „Du-te şi spală-te în Iordan de şapte ori, iar carnea ţi se va vindeca şi vei fi curat.“ 11 Dar Naaman s-a mâniat şi a plecat zicând: „Eu credeam că va ieşi la mine, se va opri înaintea mea şi va chema Numele Domnului, Dumnezeul lui, iar pe urmă îşi va pune mâna peste rană şi mă va vindeca de lepră. 12 Nu sunt oare Abana şi Parpar, râurile Damascului, mai bune decât toate apele Israelului? Nu puteam să mă spăl în ele şi să fiu curat?“ Apoi s-a întors şi a plecat plin de mânie. 13 Dar slujitorii lui s-au apropiat de el şi i-au zis: „Părinte, dacă profetul ţi-ar fi spus să faci un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult acum, când ţi-a spus să te speli ca să fii curat!“ 14 Atunci s-a coborât şi s-a cufundat de şapte ori în Iordan, aşa cum i-a spus omul lui Dumnezeu, iar carnea lui a devenit iarăşi ca aceea a unui copilaş şi s-a curăţit. 15 Apoi Naaman împreună cu toţi însoţitorii lui s-au întors la omul lui Dumnezeu. Când a ajuns, s-a oprit înaintea lui şi i-a zis:

– Acum ştiu că nu este alt Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Primeşte, te rog, un dar din partea slujitorului tău.

16 Dar Elisei i-a răspuns:

– Viu este Domnul, al Cărui slujitor sunt, că nu voi lua nimic. Şi cu toate că Naaman a insistat, Elisei a refuzat darul.

21 Astfel, Ghehazi s-a dus după Naaman. Când l-a văzut Naaman alergând după el, a coborât din car pentru a-l întâmpina şi i-a zis:

– Totul este bine?

22 – Totul este bine. Stăpânul meu m-a trimis însă să-ţi spun: „Doi tineri dintre fiii profeţilor au venit chiar acum la mine din regiunea muntoasă a lui Efraim. Dă-mi, te rog, pentru ei un talant de argint şi două rânduri de haine.“

25 După aceea s-a dus şi s-a înfăţişat înaintea stăpânului său, Elisei.

– De unde vii, Ghehazi? l-a întrebat Elisei.

– Slujitorul tău nu s-a dus nicăieri, a răspuns el.

26 Dar Elisei i-a zis:

– Oare n-a fost duhul meu cu tine, când s-a coborât omul acela din car şi te-a întâmpinat? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslini, vii, oi, boi, slujitori şi slujitoare? 27 Lepra lui Naaman se va lipi de tine şi de urmaşii tăi pentru totdeauna!

Ghehazi a plecat dinaintea lui Elisei lepros, alb ca zăpada.

 

Fișă de studiu

Citește acest episod biblic și notează detaliile care sunt noi pentru tine. Încercuiește toate personajele.

Ce trăsături pozitive de caracter observi la:

• fetița sclavă a lui Naaman?

• Naaman?

• Elisei?

• slujitorii lui Naaman?

• Ghehazi?

Dacă această întâmplare ar constitui scenariul unui film, ce titlu i-ai da?

 

Caută asemănări între următoarele personaje biblice și anumite personalități contemporane sau persoane din sfera ta de influență (politicieni, scriitori, pastori, profesori, rude etc.). Dă exemple concrete, cu nume.

Fetița sclavă a lui Naaman se aseamănă cu __________________________

Naaman se aseamănă cu ______________________________________

Elisei se aseamănă cu ________________________________________

Slujitorii lui Naaman se aseamănă cu _____________________________

Ghehazi se aseamănă cu ______________________________________