[miercuri, 15 iulie]

Compară textele de la rubrica Repere cu următoarele texte despre credință:

Ioan 20:24-29

24 Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. 25 Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede”. 26 După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: „Pace vouă!” 27 Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea, şi nu fi necredincios, ci credincios”. 28 Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” 29 „Tomo” i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.”

Evrei 11:1

Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.

Evrei 11:6

Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.

Romani 10:17

Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.

 

Repere

„Așa vorbește Domnul: «Oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrimile din ochi, căci truda îți va fi răsplătită», zice Domnul; «ei se vor întoarce iarăși din țara vrăjmașului. Este nădejde pentru urmașii tăi», zice Domnul, «copiii tăi se vor întoarce în ținutul lor!»” (Ieremia 31:16,17)

„Neprihănirea dată de Dumnezeu… vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El.” (Romani 3:22)

„Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne! Fă-Te cunoscut în trecerea anilor! Dar în mânia Ta, adu-ți aminte de îndurările Tale!” (Habacuc 3:2) „Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide.” (Matei 7:7)

„Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă; Cel viu. Am fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților.” (Apocalipsa 1:17,18)